Roques ígnies 

 

 

 

Les roques ígnies es formen pel refredament i consolidació d'un magma a l'interior o a la superfície de la Terra. Aquest magma prové de la fusió de roques preexistents (ígnies, sedimentàries i metamòrfiques) del mantell o de l’escorça.

 

 

 

 

 
 
Per classificar les roques ígnies es proposen dos tipus de classificacions. Unes de tipus genèric que introdueixen els grans grups de roques, i unes altres de tipus més específiques que permeten posar nom a les roques.
 
Classificacions genèriques
Classificació basada en el lloc de refredament
Classificació basada en l'emplaçament
Classificació basada en la textura
Classificació basada en el contingut en sílice (SiO2)
Classificació basada en l'índex de color
Classificacions específiques de nom de roques
Classificació bàsica de roques plutòniques i volcàniques
Classificació de Streckeisen
Classificació química per a les roques volcàniques
Classificació de les roques hipabissals
Altres roques