Altres roques

Pegmatites

Roques ígnies intrusives de gra molt gruixut (com a mínim centimètric) i amb textura pegmatítica. Generalment es presenten en forma de dics o grans lents. Aquestes roques poden tenir qualsevol composició, tot i que les més abundants són les pegmatítiques granítiques.

Aplites

Roques ígnies intrusives fèlsiques de gra molt fi (superior a 0,1 mm i inferior a 2 mm) i amb textura equigranular. Generalment es presenten en forma de vetes o filons. La seva composició és granítica.

Diabases o dolerites

Roques ígnies intrusives màfiques amb mida de gra mitjana a fina. Es presenten principalment en forma de dics i sills de poca profunditat. Estan constituïdes principalment per plagiòclasi amb menor quantitat d’olivina, piroxè i/o amfíbol. Moltes vegades, els cristalls de piroxè inclouen cristalls prismàtics de plagiòclasi donant lloc a una textura característica anomenada dolerítica o ofítica.

Carbonatites

Roques ígnies intrusives o extrusives  amb més d’un 50% de carbonats, i generalment menys d’un 10% de SiO2. Sovint es troben associades a intrusions de roques silicatades alcalines. Es forma a partir d’un magma ric en CO2 i CaO.

Kimberlites

Roques intrusives ultramàfiques riques en K2O. Es troben en forma de bretxes d’explosió de xemeneies volcàniques verticals amb xenòlits. Estan relacionades amb un magmatisme alcalí.

Komatiites

Roques extrusives ultramàfiques volcàniques amb continguts molt alts en MgO i molt baixos en SiO2 (40-45%). Presenten textura spinífex (amb una xarxa de cristalls aciculars d’olivina) i sovint estan formades per cristalls de plagiòclasi, tremolita i clorita. Generalment són d’edat precambriana.