Roques plutòniques i volcàniques

Aquest diagrama de classificació de les roques ígnies més comunes mostra en l'eix vertical el % dels diferents mineral de la roca; l'eix horitzontal l’índex de color. A la part inferior apareixen els noms de les roques segons aquest contingut i la seva textura. En aquesta classificació no figuren tots els noms de les roques ja que està pensada per ser una classificació utilitzada en el camp, o al laboratori de manera preliminar, i per fer-la servir només amb l’observació visual.

 

Exemple d’utilització:

Si tenim una roca amb textura granular, amb un percentatge elevat de quars i feldspat potàssic amb petites quantitats de plagiòclasi i biotita, seguint aquesta classificació l’anomenarem GRANIT.