Roques volcàniques: la classificació TAS

La classificació TAS (Total Alkali-Silica, suma d’alcalins respecte la sílice) s’utilitza únicament en aquelles roques volcàniques que presenten mida de gra molt fina i/o presència de vidre i que per tant, no es poden classificar seguint criteris mineralògics.

Es tracta d’una classificació que en compte la composició química de la roca total en forma de tant per cent en òxids de determinats elements majors. En funció del contingut en SiO2i la suma dels elements alcalins Na2O+K2O s’atribueix un nom o altre a la roca.

Les roques volcàniques més conegudes i que es representen en el diagrama TAS inclouen basalts, andesites, dacites, traquites, basanites, tefrites i fonolites.

La classificacio TAS        Com utilitzar el diagrama TAS