Roques sedimentàries

 

 

 

Les roques sedimentàries són roques formades per l'acumulació i posterior litificació de materials sòlids (sediments) a la superfície terrestre o en les seves proximitats a causa de l'acció dels processos externs (físics, químics i biològics), i, per tant, en condicions de baixes pressions i temperatures.

 

 

 


Els sediments són els materials sòlids que es generen per la meteorització, erosió, transport i deposició de roques preexistents o precipitació química i no parlen de roques sedimentàries fins que aquests sediments han patit diversos processos diagenètics (entre els quals hi la la litificació o la cimentació, com a més importants). Les roques sedimentàries es caracteritzen a més per presentar un conjunt d'estructures caracterísitiques i pròpies, com són l'estratificació (o bandat o laminació).

En la classificació de les roques sedimentàries s’utilitza una combinació de criteris genètics i de composició. En base als genètics, es defineixen una sèrie de grups litològics (roques detrítiques o terrígenes, evaporítiques, residuals, vulcanoclàstiques, etc.). Segons la composició química es poden diferenciar, roques carbonatades o carbonàtiques, silíciques, fosfatades, ferruginoses, orgàniques, etc. entre d’altres. Tanmateix, en cada grup litològic s’utilitzen altres criteris addicionals, como poden ser la mida dels components, les fases minerals dominants, la presència de matriu, etc.

Classificació segons criteris genètics

 

Detrítiques (clàstiques o terrígèniques)

Biogèniquesbioquímiques

Químiques

Altres roques:        Orgàniques

                  Volcanoclàstiques

                   Sòls residuals