Sulfats

Els sulfats són roques que contenen més del 50% de minerals del grup dels sulfats, com són guix i anhidrita. Els sulfats acostumen contenir altres minerals acompanyants, com quars, carbonats, minerals de les argiles, entre molts d'altres, i la quantitat d'aquests minerals acompanyants pot ser elevadaAquestes roques, per tant, tenen el mateix nom que el mineral essencial que les constueix.

 

GUIX

Les roques de guix estan formades pel mineral guix (CaSO4·2H2O) i són fàcilment identificables perquè es poden ratllar amb l'ungla.

Guix selenític primari Guix selenític laminat primari
Guix nodular secundari Guix laminat secundari amb nivell de lutita

 

ANHIDRITA

Les roques d'anhidrita estan formades pel mineral anhidrita (CaSO4) i es poden diferenciar del guix perquè són una mica més denses, solen presentar un to blavós-grisós i no es ratllen amb l'ungla.

Anhidrita nodular Anhidrita laminar