Claustra

Santa Clara de Palma de Mallorca

Authorship

Nuria Jornet Benito

Name

Santa Clara de Palma de Mallorca

Chronological data

1256

Orderse

Clarisses
De 1275 a 1550

Related Communities

Santa Clara de Ciutadella
Santa Magdalena de Bell-lloc

Bibliography and links

Bibliography

Sastre, J.C., 1993. Santa Clara de Palma: vida quotidiana en un monestir medieval, Palma: Institut d’Estudis Baleàrics.


Sastre, J.C., 2006. Espiritualitat i vida quotidiana al monestir de Santa Clara. Ciutat de Mallorca. Segles XIII-XV, Palma: Lleonard Muntaner.


Bover, J.M., 1864. Noticias histórico-topográficas de la isla de Mallorca, Palma: s.n.


Laborde, A., 2014. Viatge pintoresc i històric. El País Valencià i Illes Balears II, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.


Sabater, T., 2002. La pintura mallorquina del segle XV, Palma: Edicions UIB.


Monasterio de santa Clara, 2004. Monasterio de santa Clara. Palma de Mallorca. Las piedras que hablan de Dios. http://www.colsant.quijost.com/10cl/01mo/05_00.php


Bover, J.M., 1864. Noticias histórico-topográficas de la isla de Mallorca, Palma: s.n.


Laborde, A., 2014. Viatge pintoresc i històric. El País Valencià i Illes Balears II, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.


Monasterio de santa Clara, 2004. Monasterio de santa Clara. Palma de Mallorca. Las piedras que hablan de Dios. http://www.colsant.quijost.com/10cl/01mo/05_00.php


Sabater, T., 2002. La pintura mallorquina del segle XV, Palma: Edicions UIB.


Sastre, J.C., 1993. Santa Clara de Palma: vida quotidiana en un monestir medieval, Palma: Institut d’Estudis Baleàrics.


Sastre, J.C., 2006. Espiritualitat i vida quotidiana al monestir de Santa Clara. Ciutat de Mallorca. Segles XIII-XV, Palma: Lleonard Muntaner.


Key words

Caterina Berenguer; Ramon de Torrella; Maria Sa Torre; Agnès Riquer; Maria Gràcia de Déu; Pràxedis Magdalena

Geographic descriptor
Illes Balears
Notes

CLAUSTRA es un proyecto del IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) de la Universitat de Barcelona.
CLAUSTRA ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 2008-2010 y 2011-2013 (HAR2008-02426, HAR2011-25127), el Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya 2010-2011 y las ayudas a las actividades de investigación de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona.