Castella - Andalusia

L'impactant fenomen religiós andalús ofereix una de les seves principals manifestacions en l'ampli i heterogeni ventall de formes de dedicació espiritual femenina. La gran complexitat de les dedicacions religioses de les dones pel que fa a carismes, fisonomies i trajectòries, dota de personalitat pròpia als regnes d'Andalusia. Destaquen alguns trets rellevants: el gran pes específic dels ordes mendicants, majors i menors, així com de les formes de consagració laica, tant beates com emparedadas, en contrast amb l'escassa presència del monacat tradicional, que aquí fou representat únicament pel Císter; també el fet que Andalusia sigui el bressol de noves formes de vida religiosa femenina, especialment en el context de les reformes baixmedievals. La implantació preferent a les ciutats és igualment un tret característic. L'equip està format per importants investigadors amb destacables fruits científics en el seu haver.