Comtats Catalans

Investigació i consignació de les dades fonamentals dels monestirs de monges i d’altres formes no reglades d’espiritualitat femenina presents als Comtats Catalans. Destaquem la diversitat de formes d’expressió religiosa (ordes monàstics, mendicants i hospitalaris, canonesses agustines i beguines, antre d’altres) i la seva distribució per tot el territori (rellevància dels nuclis urbans i establiment de grans dominis en àrees rurals).