La coordinació científica del projecte CLAUSTRA, a càrrec de Blanca Garí, té tres objectius fonamentals: el primer, posar en marxa i mantenir en actiu l'Atlas d'espiritualitat femenina dels Regnes Peninsulars com un instrument de recerca, transmissió i difusió del coneixement relacionat amb l'espiritualitat femenina medieval; el segon, a través d'aquesta plataforma, impulsar els estudis sobre espiritualitat femenina medieval, tot generant nous projectes individuals i col·lectius; i el tercer, reeixir en el funcionament harmònic d'una xarxa de treball interdisciplinària i transversal composada per més de mig centenar de persones, de forma que la suma dels esforços col·lectius resulti en benefici de totes i tots, així com del nostre coneixement de la realitat de les dones a l'edat mitjana.