Castella - Galícia

Les interessants peculiaritats del regne de Galícia es posen de manifest a la trajectòria històrica i a les manifestaciones artístiques dels espais de vida espiritual femenina. Destaquen, sobretot: una certa polarització religiosa entre monacat benedictí i els ordes mendicants; el gran pes –molt notori quantitativament- de la tradició benedictina més tradicional, amb molt poca presència cistercenca; les accidentades trajectòries històriques de la majoria dels cenobis benedictins; la relativa escassedat d'enclavaments mendicants i l'encara més reduïda dimensió numèrica de formes no reglades d'espiritualitat –beates i emparedadas-. Aquestes manifestacions religioses ofereixen la corresponent polarització cartogràfica: benedictines assentades en el medi rural, mendicants i laiques, instal·lades a les ciutats. L'equip de recerca està format per especialistes reconeguts en la història i l'art dels centres religiosos gallecs.