Nàpols

La pluralitat de formes religioses presents als diferents territoris del Mezzogiorno entre el segle XI i la primera meitat del segle XVI permet l'anàlisi detallada de diverses qüestions. Mitjançant la cartografia urbanística, és possible reflexionar sobre el paper econòmic, assistencial i cultural dels monestirs femenins en l'àmbit urbà, així com sobre els processos de modificació i urbanització dels espais. També s'estudiaran la difusió i la localització dels ordes, en particular el benedictí i els ordes mendicants en l'àmbit rural. L'anàlisi artística i arquitectònica permetrà estudiar les pervivències locals i les aportacions externes i reconstruir la circulació de models. L'equip de recerca està format per historiadors/es, historiadores de l'art i de l'aqrquitectura i arxiveres provinents de diferents regions del Mezzogiorno que han decidit enfrontar aquestes qüestions tot seguint les directrius comunes del projecte.