Patrimoni Arqueològico

Estudi dels espais monàstics femenins des de la perspectiva arqueològica i territorial amb l'objectiu de comprendre el seu funcionament intern i la relació que s'estableix amb el seu entorn immediat o més llunyà.