Patrimoni Documental

Investigació i consignació de les dades fonamentals relatives al patrimoni arxivístic i bibliogràfic de les comunitats monàstiques, en tant que element que conforma la memòria de la institució i base per a la memòria històrica.