Portugal

L'inventari dels monestirs i convents femenins de Portugal, i dels seus respectius patrimonis documentals, està fet des de fa uns anys gràcies a la publicació, sota la direcció de Bernardo Bernardo Vasconcelos e Sousa, de Ordens Religiosas em Portugal. Das Origens a Trento – Guia Histórico. Lisboa: Livros Horizonte, 2005. Amb aquest projecte, dins del qual s'integren col·laboradores d'aquesta publicació i altres investigadors de la història religiosa i de la història de l'art, es pretén completar el panorama, tot avançant vers l'estudi del patrimoni arquitectònic i artístic d'aquests cenobis i de les formes no reglades de vida religiosa femenina: emparedadas, beguines, beates.