Aquestes línies tenen per objecte donar-te la benvinguda al món dels materials, un món  tant pròxim com interessant, tant útil com engrescador, tant científic com tècnic, tant  complex com comprensible. Aquesta aplicació és fruit del treball del Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials (GIMDEPPM) de la Universitat de Barcelona i un complement a la docència que s’imparteix en diferents ensenyaments.

En ell hi pots trobar des de la microestructura fins al processat a més de propietats físiques, químiques, mecàniques i tecnològiques de diferents materials i algunes de les seves aplicacions. 

Pots fer la cerca a http://www.ub.edu/cmematerials clicant en el nom del material o emprant el cercador incorporat.

Som plenament conscients que hi trobareu deficiències, errades i mancances susceptibles de millorament i per aquest motiu acceptem i agraïm molt profundament tot tipus de suggeriments, consells i recomanacions.

Molt sincerament,
Els autors

Acer al carboni, 0.35 % C, laminat en fred
Acer al carboni, 0.35 %C, tremp
Acer al carboni, 0.35% C, amb tremp i revingut
Acer al carboni, 0.35%C , normalitzat
Acer aleat hipoeutectoide recuit
Acer aleat hipoeutectoide tremp i revingut
Acer baix en carboni, 0.08% C
Acer eutectoide normalitzat
Acer hipereutectoide
Acer inoxidable austenític 18/8
Acrilonitril-butadiè-estirè (ABS)
Alúmina
Alumini-Coure emmotllat en sorra
Alumini-Coure madurable
Alumini-Coure solubilitzat, tremplat i madurat a 260ºC durant 70h
Argila
Bronze d'estany emmotllat en metall
Bronze d`alumini eutectoide trempat
Bronze d`alumini hipoeutectoide recuit
Carbur de Silici, SiC
Cel·lulosa
Ceràmica no refractària
Ceria dopada amb samari
Ciment d'aluminat de calci CAC-R (Ciments Molins)
Ciment pòrtland
Ciment sorel
Compacte (34% d'òxid d'Alumini)
Compacte (44% d'òxid d'Alumini)
Condensador
Coure-oxigen bifàsic
Diamant sintètic
Enduridor
Epòxid
Etilenvinil alcohol
Ferrita de bari
Fibra de vidre de reforç
Fibra de vidre òptica
Fosa blanca
Fosa grisa compacta
Fosa grisa esferoidal
Fosa grisa laminar
Frita d'òxid d'alumni i d'òxids alcalins
Frita d'òxid d'alumni, d'òxids alcalins i d'alcalinoterris
Frita d'òxid de plom
Frita d'oxid de plom i d'alumni
Frita d'òxid de zirconi
Frita d'òxid de zirconi, d'alumni, d'òxids alcalins i d'alcalinoterris
Fusible
Grafit
Granit
Gresol de xamota
Hidroxiapatita
Inconel 600
Làtex (cautxú)
Llautó afaiçonat en fred
Llautó afaiçonat en fred i recuit a 750°C
Llautó emmotllat en metall
Llautó naval emmotllat en metall
Material electrofós d'òxids d'alumni, zirconi i silici
Material electrofós d'òxids de silici, crom, alumini i zirconi
Material electrofós d'òxids de zirconi i silici
Monel
Morter de ciment pòrtland amb adició de caliça blanca
Morter de ciment pòrtland CEM I 52,5 R
Morter de ciment pòrtland resistent als sulfats 52,5N/SR
Nanotub de carboni
Nimonic 75
Nitrur de bor (BN)
Nitrur de silici
Òxid de beril·li (BeO)
Òxid de ceri
Òxid de Magnesi (MgO)
Piezoelèctric encenedor
Pigment blau fort
Pigment blau mitjà
Pigment blau turquesa
Pigment carmí
Pigment coral
Pigment gris negre
Pigment groc
Pigment lila
Pigment marró fosc
Pigment marró or
Pigment marró vermellós
Pigment negre
Pigment verd blavós
Pigment verd fort
Pigment vermell
Poli(òxid de metilè)
Poli(tereftalat d'etilè)
Poliamida
Policarbonat
Policlorur de vinil
Poliestirè
Polietilè
Polietilè d'alta densitat
Polietilè de baixa densitat
Polimetil metacrilat
Polipropilè
Politetrafluoroetilè
Poliuretà
Pols atomitzada de gres
Pols atomitzada de porcellana
Pols atomitzada de revestiment
Pols desenmotllant de ciment
Rajola amb base de gres
Rajola amb base de porcelànic
Rajola amb base de revestiment
Rajola de gres vitrificada
Rajola refractària porosa (aïllant tèrmic 36% d'alúmina)
Rajola refractària porosa (aïllant tèrmic 59% d'alúmina)
Resines Fenòliques
Resistència
Sanitari
Sílice
Silicona
Titani comercialment pur
Titani-Alumini-Vanadi (Forjat a 1050 ºC, mantingut a aquesta temperatura 2 hores i tremplat en aigua)
Titani-Alumini-Vanadi (Forjat a 950 ºC, refredat a l'aire fins a 600 ºC i mantingut a aquesta temperatura durant 6 hores i refredadat a l'aire)
Totxana
Tub d'alúmina (termoparell)
Tub de gres vitrificat
Urea formaldehid (ple d'alfa cel·lulosa)
Vaixella (pisa)
Vidre convencional
Vidre pyrex
Vidre verd
Vidre violeta
Vitroceràmica
YBCO
Zeolita
Zircona estabilitzada