Pardillo

Pardillo

pardillo, pardilla

  1. Ingenu, d'ànim més aviat feble o tímid, amb poc caràcter.

    Es fiquen amb ell perquè és un pardillo i no sap defensar-se.

  2. Dissortat, dit d'algú a qui tot li surt malament.

    Has perdut l'avió per anar a Vietnam? Ets una mica pardillo, tio...

Vegeu també Acabat, Loser, Pringat, Matat