Partir

Partir

 1. intr. pron. Riure.

  Quan vaig explicar l'acudit tot déu es va partir

 2. Partir-se el cul Riure.

  Tothom es partia el cul, amb aquell humorista.

 3. Partir-se la caixa Riure.

  Mira't aquest vídeo, que et partiràs la caixa.

Vegeu també Jartar-se, Petar, Lol

Xipeig

Xipeig

 1. m. Adhesió emocional a una relació sentimental aliena (real o hipotètica), ja sigui entre dues persones de la vida real o dos personatges de ficció.

  Mai m'ha agradat el xipeig entre aquests dos personatges.

 2. Acció de xipejar, és a dir, aparellar dues persones, generalment famoses.

  Has vist el xipeig que s'està fent a les xarxes entre aquells dos cantants?

 3. Acrònim format a partir dels noms de dues persones (generalment famoses) o dos personatges d'una ficció que tenen o es voldria que tinguessin una relació amorosa..

  El meu xipeig preferit és el del Justin Bieber i la Selena Gómez: Jelena.

Xipejar

Xipejar

 1. tr. Aparellar dues persones (generalment famoses) o dos personatges d'una ficció.

  Al Twitter molta gent xipeja aquells dos cantants, però ningú sap si estan junts o no.

 2. tr. Implicar-se emocionalment en una relació amorosa aliena (real o hipotètica), esdevenir-ne admirador i seguidor.

  Es nota molt que la Marta i el Marc s'agraden: ja els xipeja tot l'insti.

 3. tr. Formar un acrònim a partir dels noms de dues persones (generalment famoses) o dos personatges d'una ficció que tenen o es voldria que tinguessin una relació amorosa.

  Els fans de Merlí han xipejat el Pol i el Bruno i han creat la paraula Brunol.