Mazo

  1. Molt.

    L'examen era mazo difícil, però al final he aprovat.

Vegeu també Saco, Puto