Catejar

  1. tr. Suspendre.

    Va catejar tots els exàmens de física del curs i encara el van aprovar!