Conyasso

  1. m. Cosa que molesta per la seva excessiva llargària i monotonia.

    Haver d'anar a la universitat cada dia des de Vic és un conyasso!

Vegeu també Pal, Conyàs