Match

  1. m. Terme procedent de l’aplicació de cites Tinder per referir-se a dues persones que s’agraden mútuament, que han connectat.

    L'altre dia vam fer match amb un noi i vam quedar per prendre una birra.