Obrir

  1. tr. Iniciar una conversa de xat amb algú.

    Quan arribis, obre'm al Whats.