Real

  1. De debò, de veritat.

    Real que no sabia això teu amb la Marta.