Xipejar

  1. tr. Aparellar dues persones (generalment famoses) o dos personatges d'una ficció.

    Al Twitter molta gent xipeja aquells dos cantants, però ningú sap si estan junts o no.

  2. tr. Implicar-se emocionalment en una relació amorosa aliena (real o hipotètica), esdevenir-ne admirador i seguidor.

    Es nota molt que la Marta i el Marc s'agraden: ja els xipeja tot l'insti.

  3. tr. Formar un acrònim a partir dels noms de dues persones (generalment famoses) o dos personatges d'una ficció que tenen o es voldria que tinguessin una relació amorosa.

    Els fans de Merlí han xipejat el Pol i el Bruno i han creat la paraula Brunol.