Yas

  1. Exclamació de celebració, alegria o aprovació.

    Yaaaas! He aprovat totes les assignatures!