Morat

Morat

morat, morada

 1. Ebri.

  Però si no pots ni parlar... Vas ben morat!

 2. Drogat.

  Sempre que me'l trobo pel carrer va ben morat. Es veu que es fot molta coca...

Vegeu també Mamar, Xutar

Mamar

Mamar

 1. tr. Beure.

  Es veu que el seu pare és alcohòlic i es passa el dia mamant.

Vegeu també Tajar, Tajat, Gripar, Morat, Pedal

Gripar

Gripar

 1. intr. Emborratxar-se.

  Tots vam gripar molt ahir a la nit; hi havia molt d'alcohol, en aquella festa!

 2. intr. Referit a un motor, enganxar-se en alguna de les seves peces internes, generalment per falta de lubricant.

  El cotxe va gripar enmig de l'autovia i vaig haver de trucar a la grua.

Vegeu també Tajar, Tajat, Mamar, Cascar, Pedal

Pepino

Pepino

pepino, pepina

 1. Excel·lent, potent, estèticament bell, de qualitat.

  Es va comprar un cotxe molt pepino i al cap d'una setmana ja el va estrellar.

Vegeu també Top, Pro, Xetat