Qui som

Qui?

Com ho diria està format per tres estudiants del grau de Filologia Catalana: la Clara Soler Manyer, en Xavier Mas Craviotto i en Gerard Viladomat Monterde.
Aquest projecte ha nascut gràcies a l’assignatura de Lingüística Aplicada Catalana que es cursa a la Universitat de Barcelona, al grau de Filologia Catalana.

Què?

Com ho diria pretén esdevenir un recurs útil, ràpid i senzill per a tot tipus de públics tant de dins com de fora de l’entorn juvenil. És sabut que els joves, cada vegada de manera més accentuada, tenen el seu propi argot, especialment en el parlar col·loquial, que s’actualitza amb gran freqüència i segueix tot tipus de modes i tendències. Moltes vegades, les persones alienes a aquest entorn es veuen en dificultats de comprensió a l’hora d’entendre la parla col·loquial dels joves. També les persones joves, tan acostumades a aquest argot, sovint es veuen en la dificultat de trobar el lèxic adient en registres més elevats o a l’hora de dirigir-se algú amb més edat.

Per què?

L’objectiu de Com ho diria és connectar aquests dos mons i construir ponts que facilitin la intercomprensió.
Com ho diria pot ser útil per als joves quan necessiten expressar-se en un registre més elevat i hi troben dificultats, als adults que sovint es veuen incapaços d’entendre aquest argot que es modernitza dia a dia, a guionistes o actors adults que han de reproduir la parla actual, a novel·listes que també pretenen fer parlar personatges joves però que no estan al dia de les noves tendències o, en definitiva, a qualsevol que s’enfronti a un text, oral o escrit, i que tingui dubtes sobre el significat i la formalitat de certes expressions i lèxic.

Com?

Com ho diria funciona a partir d’un corpus lingüístic propi en què es recull gran part del vocabulari, expressions i col·loquialismes juvenils que imperen en l’entorn actual dels joves. El corpus és bidireccional: tant pot servir per posar-se al dia sobre l’ús juvenil de la llengua, com per ajudar a elevar el registre i trobar equivalents més formals, adequats o normatius. Com ho diria també inclou dades i curiositats, des d’entrevistes relacionades amb aquesta qüestió fins a enquestes o notícies.
No es posarà mai en qüestió l’ús del registre col·loquial de la llengua, sinó que volem proposar equivalències entre els diferents registres perquè tothom s’hi pugui adaptar.
A més, disposem d’un correu de consulta i de suggeriments (tant per a propostes d’incloure noves paraules i expressions al corpus lingüístic, com per a dubtes no recollits al portal). També podeu contactar amb nosaltres per proposar millores al web: comhodiria.suggeriments@hotmail.com

Suggereix un mot
Trobes a faltar algun mot col·loquial juvenil? Envia’ns-el i ens encarreguem de trobar-ne l’equivalència estàndard.

 

MÉS BUSCATS