Logo Universitat de Barcelona Projecte Atenea imatge de maquetació
UB imatge de maquetació
Projecte Atenea
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Projecte Atenea

atenea-ecofin@ub.edu

imatge de maquetació

Manuals


Formació a Formadors
Documents
Sessió conjunta informativa «Futurs formadors». 21 de gener de 2011 (PPS)
imatge de maquetació
imatge de maquetació;

 
1. Fitxes
FI02 - Fitxa. Formació de dades mestres descentralitzat
EAPS03 - Fitxa dia 1. Dades mestres i modificacions de crèdit
EAPS03 - Fitxa dia 2. Notes de càrrec
EAPS03 - Fitxa dia 3. Documents despesa B, R, A i D i reconeixements de l'obligació
EAPS03 - Fitxa dia 4. Formació registre de factures i documents
EAPS05 - Fitxa dia 1. Bestretes de caixa fixa
EAPS05 - Fitxa dia 2. Bestretes de caixa fixa
EAPS05 - Fitxa dia 3. Bestretes de caixa fixa
MM - Fitxa. Formació de processos descentralitzats
AM02 - Fitxa. Manteniment de dades mestres (descentralitzat)
SD01 - Fitxa. Facturació a clients descentralitzat
EAPS08 - Fitxa. Sistema d'informació
FI06 - Fitxa. Sistema d'Informació Descentralitzat
EAPS08 - Sistema d'informació
EAPS08 - Fitxa. Sistema d'informació
FI06 - Sistema d'Informació Descentralitzat
FI06 - Fitxa. Sistema d'Informació Descentralitzat
MM05 - Sistema d'Informes de compres
Estructura pressupostària i MC
Compra amb comanda
Despeses avançades
Despesa sense comanda
 
imatge de maquetació;

 

 

 

 

 

Formació a usuaris de l'Àrea de Finances
Manuals
imatge de maquetació
imatge de maquetació;
Manual d'usuaris Introducció a SAP
SAP01 - Manual d'usuari Introducció a SAP
 
imatge de maquetació;
Comptabilitat Analítica (CO01-02)
CO-Gestió c omptabilitat Analítica
 
imatge de maquetació;
Comptabilitat d'actius (AM01-03-04)
AM-Comptabilitat d'actius
imatge de maquetació
imatge de maquetació;
Comptabilitat Financera, extrapressupostaria i gestió de tercers (FI01-03-04-05)
FI - Comptabilitat Financera
imatge de maquetació
imatge de maquetació;
Comptabilitat Pressupostaria - COMPRES
EAPS-MM - Part 1. Estructura Pressupostària
EAPS-MM - Part 2. Fase de la despesa
EAPS-MM - Part 3. Modificacions de pressupost
EAPS-MM - Part 4. Compra amb comanda
EAPS MM - Part 5. Compra sense comanda
EAPS-MM - Part 6.Compra interna
EAPS-MM - Part 7. Bestrets de caixa fixa complert
 
imatge de maquetació;
Facturació a clients (SD02)
SD - Facturació a Clients
imatge de maquetació
imatge de maquetació;
Gestió de la informació (BW01)
imatge de maquetació
imatge de maquetació;
Gestió de Projectes (PS01-02)
PS01-Gestió Projectes
imatge de maquetació
imatge de maquetació;
Gestió de Tresoreria (TR01-02-03)
TR- Gestió de Tresoreria
EAPS05 - Bestretes de Caixa Fixa Complert
imatge de maquetació
imatge de maquetació;

 

 

 

imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació: 02.12.2016
imatge de maquetació