Logo Universitat de Barcelona imatge de maquetació
Català Español UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
 
Presentació
Programa
Inscripcions
Localització i allotjament
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Àrea de Tecnologies
de la Informació
i la Comunicació
Universitat de Barcelona

area_tic@ub.edu
Tel. 934 039 750

imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació

Presentació i objectius

La Comissió Sectorial de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles CRUE-TIC organitza una nova reunió de la Sectorial TIC, que tindrà lloc a la Universitat de Barcelona els dies 9 i 10 de juny de 2008.

A aquestes Jornades hi assistiran tant responsables de serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions com vicerectors o membres de les gerències responsables d'aquests serveis.

imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació: 14.05.2008