Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Memòria informe Sindicatura de Greuges de la UB 2006-2007 Imatge de diagramació
  Escolliu idioma Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Introducció Memòria Informe Conclusió Annex
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Informe
Els casos i les consultes
Les actuacions
Les recomanacions
 
III. Informe

La part relativa a l’Informe s’ha de referir, òbviament, als casos i a les consultes que ha tractat la Sindicatura, com també a les resolucions i les recomanacions.

En relació amb l’actuació de la Sindicatura, cal insistir, tal com ja es deia en l’Informe anterior, que resulta molt difícil referenciar tots els assumptes que, afortunadament, es resolen telefònicament, com també, tots els altres que consisteixen a proporcionar informació general o particular relativa al funcionament o a l’estructura de la Universitat de Barcelona i a les possibilitats d’actuació o de recurs per part de les persones interessades.

En aquesta línia cal fer constar que la Sindicatura procura actuar amb la màxima immediatesa i amb la mínima burocratització possibles, però tenint en compte sempre que l’administració universitària ha d’haver actuat i, per tant, que s’hagi esgotat la via ordinària per part dels òrgans competents.

Precisament, i no només a la Sindicatura de la nostra Universitat sinó també en altres sindicatures universitàries, tal com hem tingut ocasió de conèixer i de comentar, s’està produint un gran canvi en la forma d’actuació de la Sindicatura.

El seguiment de la normativa reglamentària pot provocar, sovint, una demora en la solució de determinats problemes. Això fa que, cada vegada més, la Sindicatura és requerida per intervenir amb vista a intercedir en la solució d’un problema o, fins i tot, de prevenir-lo. En definitiva, més enllà de la comprovació de la legalitat de les decisions dels òrgans de govern i de les possibles vulneracions del tracte ètic que mereixen les relacions interpersonals, la Sindicatura assumeix una funció estricta d’assessorament a les persones, assessorament que passa per proporcionar informació o per suggerir estratègies de solució del problema.

Un aspecte molt important que s’ha de fer notar és que en l’informe anual que el síndic de greuges de Catalunya presenta al Parlament hi ha, normalment, un apartat dedicat a les universitats. Doncs, bé, en l’Informe esmentat no hi cap referència a queixes ocasionades per la nostra Universitat.
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona