Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Memòria informe Sindicatura de Greuges de la UB 2006-2007 Imatge de diagramació
  Escolliu idioma Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Introducció Memòria Informe Conclusió Annex
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
V. Annex


En aquest apartat, i com a annex a l’Informe, s’ofereix, d’una banda, tot allò relatiu a la regulació legal de la Sindicatura de Greuges de la Universitat de Barcelona per tal de tenir recopilades, amb l’actualització corresponent de cada any, les disposicions legals sobre el seu règim jurídic, i, de l’altra, es proporciona una indicació bibliogràfica sobre els aspectes que concerneixen la nostra Sindicatura o les altres sindicatures catalanes o estatals.

V.1. La regulació de la Sindicatura de Greuges

El règim jurídic és una derivació de la regulació constitucional (art. 54, en relació amb art. 70.1c, 162.1a i 162.1b de la Constitució espanyola) i estatutària (art. 35 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979 i art. 78, 79 i disposició transitòria primera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006) del defensor del poble o del síndic de greuges, de manera que, en l’àmbit universitari, aquest règim jurídic de la Sindicatura està establert en:

1. Llei orgŕnica d’universitats

2. Llei d’universitats de Catalunya

3. Estatut de la Universitat de Barcelona

4. Reglament de la Sindicatura de Greuges de la Universitat de BarcelonaV.2. Conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i el Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona

Conveni

 


V.3. Bibliografia

Bibliografia

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona