Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Memòria informe Sindicatura de Greuges de la UB 2006-2007 Imatge de diagramació
  Escolliu idioma Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Introducció Memòria Informe Conclusió Annex
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
IV. Conclusió


La Sindicatura de la Universitat de Barcelona vol insistir, tal com es deia ja en la Memòria informe del curs passat, i en relació amb la funció de vetllar pels drets i les llibertats de l’alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d’administració i serveis, en el fet que, de manera destacada, la intenció de la Sindicatura és, sempre, treballar a favor de tots i de la Universitat de Barcelona, de manera que «no actua en contra de ningú»; la finalitat no pot ser altra que propiciar uns bons comportaments professionals i personals, amb vista a rebaixar les tensions en la mesura que la realitat ho faci possible.

En relació amb la funció que té encomanada la Sindicatura d’exercir una activitat informativa i permanent del funcionament de la Universitat, a manera d’auditoria adreçada a la millora de la qualitat universitària, es pot fer un resum, en el sentit de conclusió i de recomanació, en una afirmació: respecte a les persones.

En definitiva, que no es tracta d’una altra cosa que d’insistir en l’observança dels principis generals d’ètica, d’equitat, de bona fe, i de bones pràctiques personals i professionals.

En aquest context, es vol fer constar que tant el síndic com les persones que formen part de la Sindicatura han tingut, normalment i llevat d’algun cas d’especial dificultat, la col·laboració satisfactòria i confidencial de totes les persones i dels òrgans de la nostra comunitat universitària amb vista a l’actuació i resolució dels casos tractats i tramitats.

Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona