2. Llei d’universitats de Catalunya

Llei 1/2003, de 19 de febrer (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003)

Article 31
El síndic de greuges de la comunitat universitària

«1. Cada universitat pública ha d’establir en la seva estructura la figura del síndic de greuges de la comunitat universitària per vetllar pels drets de llurs membres.

2. El síndic de greuges de la comunitat universitària actua amb independència i autonomia respecte a les altres instàncies universitàries.»