imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
logo Universitat de Barcelona EspaiPDI imatge de diagramació
UB imatge de diagramació

Concursos de personal acadèmic

imatge de diagramació
Espaiador
Concursos
Personal acadèmic funcionari
Personal acadèmic contractat
Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Personal Acadèmic

Trav. de les Corts 131
08028 Barcelona
Telèfons: 93 402 17 22 i 93 402 17 35
Fax: 93 402 17 40

Concursos de personal acadèmic funcionari

Concursos oberts
   
marcador (22-05-2018) Convocatòria de concurs d'accés diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
  17-07-2018 Llista provisional
  03-04-2018 Convocatòria
   
marcador (22-05-2018) Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat, mitjançant promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
  26-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  12-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea d'Anatomia Patològica
  27-07-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  26-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Psiquiatria
  24-07-2018 Llista definitiva
  03-07-2018 Llista provisional
  22-05-2018 Convocatòria
   
marcador (03-04-2018) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professorat titular d'universitat
  14-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Microbiologia
  12-07-2018 Llistat definitiu de persones admeses i nomenament dels membres de les comissions
  31-05-2018 Llista provisional
  03-04-2018 Convocatòria
   
marcador (03-04-2018) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de torn lliure
  26-09-2018 Calendari de fases del concurs del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
  20-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  18-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Sociologia
  17-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  12-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat
  07-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat
  07-09-2018 Propostes de provisió de plaça
  06-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Filologia Anglesa (modificat en data 12.09.2018)
  05-09-2018 Propostes de provisió de plaça
  03-09-2018 Propostes de provisió de plaça
 

31-7-2017 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Física de la Terra

  25-07-2018 Propostes de provisió de plaça
  25-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Història d'Amèrica
  19-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Literatura Espanyola
  17-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Edafologia i Química Agrícola
  17-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  13-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
  12-07-2018 Llistat definitiu de persones admeses i nomenament dels membres de les comissions
  31-05-2018 Llista provisional
  03-04-2018 Convocatòria
   
marcador (03-04-2018) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna
  20-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  17-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
  25-07-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  19-07-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  19-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixementde Química Orgànica
  18-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea d'Antropologia Física
  18-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de Microbiologia
  17-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
  16-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de Fisiologia Vegetal
  13-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de Dret Administratiu
  12-07-2018 Llistat definitiu de persones admeses i nomenament dels membres de les comissions
  31-05-2018 Llista provisional
  03-04-2018 Convocatòria
   
   


 

imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació:  07.04.2014>