imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
logo Universitat de Barcelona EspaiPDI imatge de diagramació
UB imatge de diagramació

Concursos de personal acadèmic

imatge de diagramació
Espaiador
Concursos
Personal acadèmic funcionari
Personal acadèmic contractat
Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Personal Acadèmic

Trav. de les Corts 131
08028 Barcelona
Telèfons: 93 402 17 22 i 93 402 17 35
Fax: 93 402 17 40

Concursos de personal acadèmic funcionari

Concursos oberts
   
marcador (17-04-2019) Convocatòria de concurs d'accés d'una plaça del cos docent de catedràtic d'universitat (torn lliure), vinculada amb l'Hospital Clínic de Barcelona, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
  17-04-2019 Convocatòria
   
marcador (01-03-2019) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a una plaça del cos docent de professor titular d'universitat, vinculada amb l'Institut Català de la Salut, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2006
  16-04-2019 Llistat provisional de persones admeses i excloses
  01-03-2019 Convocatòria
   
marcador (21-01-2019) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (torn lliure)
  13-05-2019 Calendari de fases del concurs dels Departaments de Dret Privat, àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social
  10-05-2019 Propostes de provisió de plaça
  30-04-2019 Calendari de fases del concurs del Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà
  29-04-2019 Calendari de fases del concurs dels Departaments d'Economia i de Genètica, Microbiologia i Estadística
  26-04-2019 Calendari de fases del concurs del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
  25-04-2019 Calendari de fases del concurs del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
  24-04-2019 Calendari de fases del concurs dels Departaments de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa i d'Economia
  23-04-2019 Calendari de fases del concurs dels Departaments d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial, de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret i de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
  17-04-2019 Llistat definitiu d'admesos i exclosos i nomenament dels membres de les comissions
  08-03-2019 Llistat provisional d'admesos i exclosos
  21-01-2019 Convocatòria
   
marcador (21-01-2019) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat (promoció interna)
  10-05-2019 Calendari de fases del concurs del Departament de Biologia Cel·lular, perfil docent Biologia cel·lular, perfil investigador de Neurobiologia
  10-05-2019 Propostes de provisió de plaça
  08-05-2019 Calendari de fases del concurs del Departament de Filosofia
  08-05-2019 Propostes de provisió de plaça
  07-05-2019 Calendari de fases del concurs del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, àrea de coneixement de Psicobiologia, perfil docent de Psicofarmacologia, perfil investigador de Cronobiologia, addicció i patologia dual
  06-05-2019 Calendari de fases del concurs dels Departaments de Patologia i Terapèutica Experimental i de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
  03-05-2019 Calendari de fases del concurs dels Departaments de Genètica, Microbiologia i Estadística, de Psicologia Clínica i Psicobiologia (Àrea de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, perfil docent d'Avaluació psicològica, perfil investigador d'Avaluació i trastorns de l’atenció i perfil docent i investigador de Tractaments psicològics de la delinqüència), de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació, d'Enginyeria Química i Química Analítica i de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica
  02-05-2019 Calendari de fases del concurs del Departament de Teoria i Història de l'Educació
  30-04-2019 Propostes de provisió de plaça
  30-04-2019 Calendari de fases del concurs dels Departaments de Dinàmica de la terra i de l'Oceà (Àrea de coneixement de Física de la Terra), d’Enginyeria Química i Química Analítica, àrea de coneixement de Enginyeria Química
  29-04-2019 Calendari de fases del concurs del Departament de Dinàmica de la terra i de l'Oceà (Àrea de coneixement d'Estratigrafia)
  26-04-2019 Calendari de fases del concurs dels Departaments de de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, de Filosofia i de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
  25-04-2019 Calendari de fases del concurs del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
  23-04-2019 Calendari de fases del concurs del Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial
  17-04-2019 Llistat definitiu d'admesos i exclosos i nomenament dels membres de les comissions
  08-03-2019 Llistat provisional d'admesos i exclosos
  21-01-2019 Convocatòria
   
marcador (21-01-2019) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
  03-05-2019 Calendari de fases del concurs dels Departaments de Medicina
  29-04-2019 Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques (Àrea de coneixement de Cirurgia)
  25-04-2019 Calendari de fases del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques (Àrea de coneixement d’Otorrinolaringologia)
  29-03-2019 Llistat definutiu de persones admeses i excloses
  25-02-2019 Llistat provisional de persones admeses i excloses
  21-01-2019 Convocatòria
   
marcador (22-05-2018) Convocatòria de concurs d'accés diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
  28-11-2018 Noves propostes de provisió
  26-11-2018 Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques
  14-11-2018 Propostes de provisió de plaça
  09-11-2018 Resolució del nomenament de la nova comissió de la plaça del Departament de Medicina, àrea de coneixement de Medicina
  05-11-2018 Calendari de fases del concurs del Departament de Medicina
  01-10-2018 Llistat definitiu de persones admeses i excloses i nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
  17-07-2018 Llista provisional
  03-04-2018 Convocatòria
   
marcador (22-05-2018) Convocatòria de concurs d'accés de diverses places del cos docent de catedràtics d'universitat, mitjançant promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
  26-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  12-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea d'Anatomia Patològica
  27-07-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  26-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Psiquiatria
  24-07-2018 Llista definitiva
  03-07-2018 Llista provisional
  22-05-2018 Convocatòria
   
marcador (03-04-2018) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professorat titular d'universitat
  05-10-2018 Proposta de provisió de plaça
  14-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Microbiologia
  12-07-2018 Llistat definitiu de persones admeses i nomenament dels membres de les comissions
  31-05-2018 Llista provisional
  03-04-2018 Convocatòria
   
marcador (03-04-2018) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de torn lliure
  17-10-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  11-10-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  03-10-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  01-10-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  26-09-2018 Calendari de fases del concurs del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
  20-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  18-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Sociologia
  17-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  12-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat
  07-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat
  07-09-2018 Propostes de provisió de plaça
  06-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Filologia Anglesa (modificat en data 12.09.2018)
  05-09-2018 Propostes de provisió de plaça
  03-09-2018 Propostes de provisió de plaça
 

31-7-2017 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Física de la Terra

  25-07-2018 Propostes de provisió de plaça
  25-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Història d'Amèrica
  19-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Literatura Espanyola
  17-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Edafologia i Química Agrícola
  17-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  13-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
  12-07-2018 Llistat definitiu de persones admeses i nomenament dels membres de les comissions
  31-05-2018 Llista provisional
  03-04-2018 Convocatòria
   
marcador (03-04-2018) Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna
  05-10-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  28-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  17-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
  25-07-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  19-07-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  19-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixementde Química Orgànica
  18-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea d'Antropologia Física
  18-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de Microbiologia
  17-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
  16-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de Fisiologia Vegetal
  13-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de Dret Administratiu
  12-07-2018 Llistat definitiu de persones admeses i nomenament dels membres de les comissions
  31-05-2018 Llista provisional
  03-04-2018 Convocatòria
   
   


 

imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació:  07.04.2014>