imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
logo Universitat de Barcelona EspaiPDI imatge de diagramació
UB imatge de diagramació

Concursos de personal acadèmic

imatge de diagramació
Espaiador
Concursos
Personal acadèmic funcionari
Personal acadèmic contractat
Permanent
Temporal
Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Personal Acadèmic

Trav. de les Corts 131
08028 Barcelona
Telèfons: 93 402 17 22 i 93 402 17 35
Fax: 93 402 17 40

Concursos de personal acadèmic contractat permanent

Concursos oberts
   
marcador (16-05-2018) Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012
  01-10-2018 Llistat definitiu de persones admeses i excloses i nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs
  26-07-2018 Resolució de 12 de juliol de 2018, de rectificació d'errades en relació amb les resolucions de 6 de març de 2018, per les quals es convoquen a concurs diverses places de personal acadèmic de la Universitat de Barcelona
  16-07-2018 Llistat provisional de persones admeses i excloses
  23-05-2018 RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de correcció d'errades a la Resolució de 6 de març de 2018, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012
  16-05-2018 Convocatòria
   
marcador (16-05-2018) Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i el Consorci Sanitari Integral de 21 de desembre de 2016
  01-10-2018 Llistat definitiu de persones admeses i excloses i nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs
  16-07-2018 Resolució de 12 de juliol de 2018, de rectificació d'errades en relació amb les resolucions de 6 de març de 2018, per les quals es convoquen a concurs diverses places de personal acadèmic de la Universitat de Barcelona
  16-07-2018 Llistat provisional de persones admeses i excloses
  23-05-2018 RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de correcció d'errades de la Resolució de 6 de març de 2018, per la qual es convoca a concurs una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i el Consorci Sanitari Integral de 21 de desembre de 2016
  16-05-2018 Convocatòria
   
marcador (16-05-2018) Convocatòria de concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2016
  09-11-2018 Propostes de provisió de plaça
  19-10-2018 Calendari de fases del concurs del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental
  01-10-2018 Llistat definitiu de persones admeses i excloses i nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs
  26-07-2018 Resolució de 12 de juliol de 2018, de rectificació d'errades en relació amb les resolucions de 6 de març de 2018, per les quals es convoquen a concurs diverses places de personal acadèmic de la Universitat de Barcelona
  16-07-2018 Llistat provisional de persones admeses i excloses
  23-05-2018 RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de correcció d'errades de la Resolució de 6 de març de 2018, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2016
  16-05-2018 Convocatòria
   
marcador (16-05-2018) Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de 13 de maig de 2005
  14-11-2018 Proposta de provisió de plaça
  22-10-2018 Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques
  01-10-2018 Llistat definitiu de persones admeses i excloses i nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs
  26-07-2018 Resolució de 12 de juliol de 2018, de rectificació d'errades en relació amb les resolucions de 6 de març de 2018, per les quals es convoquen a concurs diverses places de personal acadèmic de la Universitat de Barcelona
  16-07-2018 Llistat provisional de persones admeses i excloses
  23-05-2018 RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de correcció d'errades de la Resolució de 6 de març de 2018, per la qual es convoca a concurs una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de 13 de maig de 2005.
  16-05-2018 Convocatòria
   
marcador (16-05-2018) Convocatòria de concurs de places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012.
  20-09-2018 Noves propostes de provisió
  13-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Medicina
  31-07-2018 Propostes de provisió
  23-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Medicina Preventiva i Salut Pública
  18-07-2018 Llistat definitiu d'admesos i exclosos
  22-06-2018 Llistat provisional d'admesos i exclosos
  16-05-2018 Convocatòria
   
marcador (20-03-2018) Convocatòria de concurs de places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna
  29-10-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  05-10-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  27-09-2018 Calendari de fases del concurs del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia
  21-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
  20-09-2018 Noves propostes de provisió
  06-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Prehistòria
  31-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica
  17-07-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  11-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Biblioteconomia i Documentació
  03-07-2018 Llista definitiva de persones admeses i excloses
  22-05-2018 Llistat provisional de persones admeses i excloses
  20-03-2018 Convocatòria
   
marcador (20-03-2018) Convocatòria de concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
  05-11-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  30-10-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  26-10-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  11-10-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  05-10-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  04-10-2018 Calendari de fases del concurs del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos
  04-10-2018 Calendari de fases del concurs del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació
  03-10-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  28-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  21-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  20-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  17-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement Tecnologia Electrònica
  14-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  13-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  12-09-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  12-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Història i Institucions Econòmiques
  07-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Organització d'Empreses
  06-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Dret Mercantil
  04-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Psicobiologia
  04-09-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Didàctica d'Expressió Plàstica
  30-08-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Química Orgànica
  27-07-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  26-07-2018 Resolució de 12 de juliol de 2018, de rectificació d'errades en relació amb les resolucions de 6 de març de 2018, per les quals es convoquen a concurs diverses places de personal acadèmic de la Universitat de Barcelona
  26-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Teoria i Història de l'Educació
  26-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea d'Estomatologia
  26-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Sociologia
  25-07-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  25-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Didàctica de les Ciències Experimentals
  25-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de Didàctica d'Expressió Plàstica
  25-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Botànica
  25-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar
  24-07-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  23-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Estratigrafia
  23-07-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  20-07-2018 Noves propostes de provisió de plaça
  19-07-2018 Propostes de provisió de plaça
  19-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Microbiologia
  18-07-2018 Propostes de provisió de plaça
  17-07-2018 Propostes de provisió de plaça
  16-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Metodologia de les Ciències del Comportament
  16-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Farmacologia
  13-07-2018 Propostes de provisió de plaça
  13-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Didàctica d'Expressió Plàstica
  13-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Història de l'Art
  12-07-2018 Propostes de provisió de plaça
  12-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Economia Aplicada
  12-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Història Contemporània
  09-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Dret Financer i Tributari
  09-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat
  09-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Dret Civil
  09-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica
  09-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Biologia Cel·lular
  09-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Biblioteconomia i Documentació
  06-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biomedicina Molecular
  06-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Infermeria (Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil)
  06-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de MIDE, perfil Investigació Socioeducativa
  06-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de MIDE, perfil Orientació Educativa
  05-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Immunologia
  05-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
  05-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Infermeria (Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica)
  04-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Zoologia
  04-07-2018 Calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement d'Economia Aplicada
  03-07-2018 Llista definitiva de persones admeses i excloses
  22-05-2018 Llistat provisional de persones admeses i excloses
  28-03-2018 Resolució de 23 de març de 2018, de correcció d'errades de la Resolució de 6 de març de 2018
  20-03-2018 Convocatòria
   
marcador
(04-10-2017) Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professor agregat en el marc del Programa Serra Húnter (04-10-2017) Competition to fill senior lecturer posts under the Serra Húnter Programme
25-05-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 25-05-2018 Announcements by the selection committees
09-05-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 09-05-2018 Announcements by the selection committees
08-05-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 08-05-2018 Announcements by the selection committees
03-05-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 03-05-2018 Announcements by the selection committees
27-04-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 27-04-2018 Announcements by the selection committees
19-04-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 19-04-2018 Announcements by the selection committees
16-04-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 16-04-2018 Announcements by the selection committees
12-04-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 12-04-2018 Announcements by the selection committees
05-04-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 05-04-2018 Announcements by the selection committees
04-04-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-304 (1a i 2a fase) 04-04-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-304 (1 st & 2nd phase)
04-04-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 04-04-2018 Announcements by the selection committees
22-03-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 22-03-2018 Announcements by the selection committees
19-03-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 19-03-2018 Announcements by the selection committees
15-03-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 15-03-2018 Announcements by the selection committees
13-03-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 13-03-2018 Announcements by the selection committees
12-03-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 12-03-2018 Announcements by the selection committees
08-03-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 08-03-2018 Announcements by the selection committees
07-03-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-310 (2a fase) 07-03-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-310 (2nd phase)
07-03-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 07-03-2018 Announcements by the selection committees
05-03-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-307 (2a fase) 05-03-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-307 (2nd phase)
02-03-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 02-03-2018 Announcements by the selection committees
23-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 23-02-2018 Announcements by the selection committees
20-02-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-307 (1a fase) 20-02-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-307 (1st phase)
20-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 20-02-2018 Announcements by the selection committees
19-02-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-305 (1a fase i 2a fase) 19-02-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-305 (1st & 2nd phase)
16-02-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-310 (1a fase) / UB-AG-308 (1a fase i 2a fase) 16-02-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-310 (1st fase) / UB-AG-308 (1st phase & 2nd phase)
14-02-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-313 (1a i 2a fase) 14-02-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-313 (1st & 2nd phase)
13-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 13-02-2018 Announcements by the selection committees
12-02-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-309 (1a i 2a fase) / UB-AG-311 (1a i 2a fase) 12-02-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-309 (1st & 2nd phase) / UB-AG-311 (1st & 2nd phase)
12-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 12-02-2018 Announcements by the selection committees
09-02-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-301 (1a i 2a fase) 09-02-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-301 (1st & 2nd phase)
09-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 09-02-2018 Announcements by the selection committees
08-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 08-02-2018 Announcements by the selection committees
07-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 07-02-2018 Announcements by the selection committees
06-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 06-02-2018 Announcements by the selection committees
05-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 05-02-2018 Announcements by the selection committees
01-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 01-02-2018 Announcements by the selection committees
30-01-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 30-01-2018 Announcements by the selection committees
25-01-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 25-01-2018 Announcements by the selection committees
25-01-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-306 (1a i 2a fase) 25-01-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-306 (1st & 2nd phase)
22-01-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-312 (1a i 2a fase) 22-01-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-312 (1st & 2nd phase)
19-01-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 19-01-2018 Announcements by the selection committees
18-01-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-315 (1a i 2a fase) 18-01-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-315 (1st & 2nd phase)
18-01-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 18-01-2018 Announcements by the selection committees
17-01-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 17-01-2018 Announcements by the selection committees
16-01-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-314 (1a i 2a fase) 16-01-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-314 (1st & 2nd phase)
15-01-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-AG-302 / UB-AG-305 15-01-2018 Specific evaluation criteria: UB-AG-302 / UB-AG-305
10-01-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 10-01-2018 Announcements by the selection committees
10-01-2018 Llista definitiva 10-01-2018 Definitive list of persons admitted to and excluded
29-11-2017 Esmena a la llista provisional 29-11-2017 Amendment to the provisional list of persons admitted to and excluded
23-11-2017 Llista provisional 23-11-2017 Provisional list of persons admitted to and excluded
04-10-2017 Convocatòria 04-10-2017 Competition
   
   


 

imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació:  07.04.2014>