imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
logo Universitat de Barcelona EspaiPDI imatge de diagramació
UB imatge de diagramació

Concursos de personal acadèmic

imatge de diagramació
Espaiador
Concursos
Personal acadèmic funcionari
Personal acadèmic contractat
Permanent
Temporal
Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Personal Acadèmic

Trav. de les Corts 131
08028 Barcelona
Telèfons: 93 402 17 22 i 93 402 17 35
Fax: 93 402 17 40

Concursos de personal acadèmic contractat temporal

Concursos oberts
 
   
marcador
(24-05-2018) Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professor lector tenure-track en el marc del Programa Serra Húnter (24-05-2018) Competition to fill tenured lecturer posts under the Serra Húnter Programme
14-05-2019 Dia, hora i lloc de presentació de candidats de la segona fase (UB-LE 517) 14-05-2019 Date and places for the presentation of candidates in the second phase (UB-LE 517)
09-05-2019 Proposta de contractació prioritzada (UB-LE 501) 09-05-2019 Prioritized contract award proposal (UB-LE 501)
02-05-2019 Proposta de contractació prioritzada (UB-LE 502) 02-05-2019 Prioritized contract award proposal (UB-LE 502)
02-05-2019 Llista de superació de la primera fase (UB-LE-517) 02-05-2019 Candidates who passed the first phase (UB-LE-517)
24-04-2019 Proposta de contractació prioritzada (UB-LE 525) 24-04-2019 Prioritized contract award proposal (UB-LE 525)
24-04-2019 Proposta de contractació prioritzada (UB-LE 503) 24-04-2019 Prioritized contract award proposal (UB-LE 503)
18-04-2019 Data de constitució de la comissió (UB-LE-522) 18-04-2019 Date on which the committee was created (UB-LE-522)
17-04-2019 Llista de superació de la primera fase (UB-LE-508) 17-04-2019 Candidates who passed the first phase (UB-LE-508)
10-04-2019 Nomenament de data 2 de març de 2019, de nou president de la comissió de selecció de la plaça amb codi UB-LE-503, per renúncia del Dr. Strack 10-04-2019 Appointment of 2nd March 2019, of the new chair of the selection committee for the recruitment of lecturer in the framework of the Serra Húnter program, knowledge area Behavioural Sciences Methodology, code UB-LE-503, by resignation of Dr. Strack
09-04-2019 Proposta de contractació prioritzada (UB-LE 512) 09-04-2019 Prioritized contract award proposal (UB-LE 512)
09-04-2019 Dia, hora i lloc de presentació de candidats de la segona fase (UB-LE 507) 09-04-2019 Date and places for the presentation of candidates in the second phase (UB-LE 507)
02-04-2019 Dia, hora i lloc de presentació de candidats de la segona fase (UB-LE 504) 02-04-2019 Date and places for the presentation of candidates in the second phase (UB-LE 504)
25-03-2019 Llista de superació de la primera fase (UB-LE 504 i UB-LE 507) 25-03-2019 Candidates who passed the first phase (UB-LE 504 and UB-LE 507)
22-03-2019 Data de constitució de la comissió i bàrem de criteris específics (UB-LE 517) 22-03-2019 Date on which the committee was created and specific criteria and scale (UB-LE 5172)
18-03-2019 Data de constitució de la comissió i bàrem de criteris específics (UB-LE 522) 18-03-2019 Date on which the committee was created and specific criteria and scale (UB-LE 522)
14-03-2019 Proposta de contractació prioritzada (UB-LE 513) 14-03-2019 Prioritized contract award proposal (UB-LE 513)
06-03-2019 Proposta de contractació prioritzada (UB-LE 520) 06-03-2019 Prioritized contract award proposal (UB-LE 520)
06-03-2019 Dia, hora i lloc de presentació de candidats de la segona fase (UB-LE 512) 06-03-2019 Date and places for the presentation of candidates in the second phase (UB-LE 512)
05-03-2019 Dia, hora i lloc de presentació de candidats de la segona fase (UB-LE 503) 05-03-2019 Date and places for the presentation of candidates in the second phase (UB-LE 503)
01-03-2019 Candidats que passen la primera fase (UB-LE 503 i UB-LE 512) 01-03-2019 Candidates who passed the first phase (UB-LE 503 & UB-LE 512)
25-02-2019 Comunicacions de les Comissions de Selecció: Propostes de contractació (UB-LE 524) 25-02-2019 Announcements by the selection committees: Recruitment proposal (UB-LE 524)
25-02-2019 Comunicacions de les Comissions de Selecció 25-02-2019 Announcements by the selection committees
21-02-2019 Comunicacions de les Comissions de Selecció: Propostes de contractació (UB-LE 506) 21-02-2019 Announcements by the selection committees: Recruitment proposal (UB-LE 506)
20-02-2019 Comunicacions de les Comissions de Selecció: Propostes de contractació (UB-LE 505) 20-02-2019 Announcements by the selection committees: Recruitment proposal (UB-LE 505)
18-02-2019 Resolució d'1 de febrer de 2019, de correcció d'errades de la Resolució de 19 de desembre de 2018, de correcció d'errades de la Resolució de 5 de desembre de 2018, per la qual es nomena una nova comissió de selecció, perfil Hidrogeologia, amb codi UB-LE-515, convocat el 2 de maig de 2018 18-02-2019 Resolution of 1st January 2019, of correction of errors of the Resolution of 19th December of 2018, of correction of errors of the Resolution of 5th December 2018, by which appoints a new selection committee, knowledge area Hydrogeology, competition reference UB-LE-515, published the 2nd May 2018
13-02-2019 Comunicació proposta de contractació prioritzada: UB-LE-521 i UB-LE-518 13-02-2019 Notification of prioritzed contract award proposal: UB-LE-521 and UB-LE-518
13-02-2019 Comunicacions de les Comissions de Selecció 13-02-2019 Announcements by the selection committees
11-02-2019 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-508 (1a i 2a fase) 11-02-2019 Specific evaluation criteria: UB-LE-508 (1st & 2nd phase)
11-02-2019 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-509 (1a fase) 11-02-2019 Specific evaluation criteria: UB-LE-509 (1st phase)
11-02-2019 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-502 (1a fase) 11-02-2019 Specific evaluation criteria: UB-LE-502 (1st phase)
08-02-2019 Comunicació del llistat de superació primera fase (UB-LE-509) del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter 08-02-2019 Notification of candidate shortlist (UB-LE-509) for the competition to fill tenure lecturer posts under the Serra Húnter Programme
04-02-2019 Comunicacions de les Comissions de Selecció 04-02-2019 Announcements by the selection committees
04-02-2019 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-512 (1a i 2a fase) 04-02-2019 Specific evaluation criteria: UB-LE-512 (1st & 2nd phase)
30-01-2019 Comunicacions de les Comissions de Selecció: Propostes de contractació (UB-LE 511 i UB-LE 526) 30-01-2019 Announcements by the selection committees: Recruitment proposal (UB-LE 511 and UB-LE 526)
24-01-2019 Comunicacions de les Comissions de Selecció: Propostes de contractació (UB-LE 514 i UB-LE 519) 24-01-2019 Announcements by the selection committees: Recruitment proposal (UB-LE 514 and UB-LE 519)
21-01-2019 Comunicacions de les Comissions de Selecció 21-01-2019 Announcements by the selection committees
21-01-2019 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-504 (1a i 2a fase) 21-01-2019 Specific evaluation criteria: UB-LE-504 (1st & 2nd phase)
17-01-2019 Comunicacions de les Comissions de Selecció 17-01-2019 Announcements by the selection committees
16-01-2019 Resolució de 7 de gener de 2019, per la qual es nomena una nova comissió de selecció per al concurs de professorat lector (tenure-elegible lecturer), perfil Química Inorgànica, amb codi UB-LE-517, convocat el 2 de maig de 2018 16-01-2019 Resolution of 7th January 2019, by which appoints a new selection committee of the selective processes for the recruitment of lecturer (tenure-eligible lecturer), knowledge area Inorganic chemistry, competition reference UB-LE-517, published the 2nd May 2018
15-01-2019 Comunicacions de les Comissions de Selecció 15-01-2019 Announcements by the selection committees
15-01-2019 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-513 (1a i 2a fase) 15-01-2019 Specific evaluation criteria: UB-LE-513 (1st & 2nd phase)
14-01-2019 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-501 (1a i 2a fase) 14-01-2019 Specific evaluation criteria: UB-LE-501 (1st & 2nd phase)
11-01-2019 Comunicació de llista de superació de primera fase 11-01-2019 Notification of candidate shortlist
11-01-2019 Resolució de 5 de desembre, per la qual es nomena una nova comissió de selecció per al concurs de professorat lector (tenure-elegible lecturer), perfil Hidrogeologia, amb codi UB-LE-515, convocat el 2 de maig de 2018 11-01-2019 Resolution, of 5th December, by which appoints a new selection committee of the selective processes for the recruitment of lecturer (tenure-eligible lecturer), knowledge area Hidrogeology, competition reference UB-LE-515, published the 2nd May 2018
11-01-2019 Resolució, de 19 de desembre de 2018, de correcció d'errades de la Resolució de data 5 de desembre de 2018, per la qual es nomena una nova comissió de selecció per al concurs de professorat lector (tenure-elegible lecturer), perfil Hidrogeologia, amb codi UB-LE-515, convocat el 2 de maig de 2018 11-01-2019 Resolution, of 19th December, of correction of errors of the Resolution dated 5th December 2018, by which appoints a new selection committee of the selective processes for the recruitment of lecturer (tenure-eligible lecturer), knowledge area Hidrogeology, competition reference UB-LE-515, published the 2nd May 2018
08-01-2019 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-507 (1a i 2a fase) 08-01-2019 Specific evaluation criteria: UB-LE-507 (1st & 2nd phase)
08-01-2019 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-525 (1a i 2a fase) 08-01-2019 Specific evaluation criteria: UB-LE-525 (1st & 2nd phase)
07-01-2019 Comunicacions de les Comissions de Selecció (Proposta de contractació UB-LE 523) 07-01-2019 Announcements by the selection committees (Recruitment proposal UB-LE 523)
21-12-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 21-12-2018 Announcements by the selection committees
19-12-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 19-12-2018 Announcements by the selection committees
13-12-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 13-12-2018 Announcements by the selection committees
12-12-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 12-12-2018 Announcements by the selection committees
11-12-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 11-12-2018 Announcements by the selection committees
11-12-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-518 (1a i 2a fase) 11-12-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-518 (1st & 2nd phase)
10-12-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-505 (1a i 2a fase) 10-12-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-505 (1st & 2nd phase)
04-12-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 04-12-2018 Announcements by the selection committees
30-11-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 30-11-2018 Announcements by the selection committees
29-11-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 29-11-2018 Announcements by the selection committees
27-11-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 27-11-2018 Announcements by the selection committees
27-11-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 27-11-2018 Announcements by the selection committees
20-11-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-519 (1a i 2a fase) / UB-LE-511 (1a i 2a fase) 20-11-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-519 (1st & 2nd phase) / UB-LE-511 (1st & 2nd phase)
15-11-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 15-11-2018 Announcements by the selection committees
12-11-2018 Resolució, de 5 de novembre, per la qual es nomena una nova comissió de selecció per al concurs de professorat lector (tenure-elegible lecturer), perfil Metodologia de les Ciències del Comportament, amb codi UB-LE-503, convocat el 2 de maig de 2018 12-11-2018 Resolution, of 5th November, by which appoints a new selection committee of the selective processes for the recruitment of lecturer (tenure-eligible lecturer), knowledge area Behavioural sciences methodology, competition reference UB-LE-503, published the 2nd May 2018
12-11-2018 Resolució, de 5 de novembre, per la qual es nomena una nova comissió de selecció per al concurs de professorat lector (tenure-elegible lecturer), perfil Química Inorgànica, amb codi UB-LE-517, convocat el 2 de maig de 2018 12-11-2018 Resolution, of 5th November, by which appoints a new selection committee of the selective processes for the recruitment of lecturer (tenure-eligible lecturer), knowledge area Inorganic chemistry, competition reference UB-LE-517, published the 2nd May 2018
12-11-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 12-11-2018 Announcements by the selection committees
07-11-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-514 (1a i 2a fase) / UB-LE-526 (1a i 2a fase) 07-11-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-510 (1st & 2nd phase)/ UB-LE-526 (1st & 2nd phase)
06-11-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 06-11-2018 Announcements by the selection committees
06-11-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-514 (1a i 2a fase) 06-11-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-514 (1st & 2nd phase)
05-11-2018 Resolució, de 19 d'octubre, per la qual es nomena una nova comissió de selecció per al concurs de professorat lector (tenure-elegible lecturer), perfil Enginyeria Química, amb codi UB-LE-504, convocat el 2 de maig de 2018 05-11-2018 Resolution, of 19th October 2018, by which appoints a new selection committee of the selective processes for the recruitment of lecturer (tenure-eligible lecturer), knowledge area Chemical engineering, competition reference UB-LE-504, published the 2nd May 2018
05-11-2018 Resolució, de 18 d'octubre, per la qual es nomena una nova comissió de selecció per al concurs de professorat lector (tenure-elegible lecturer), perfil Bacteriologia, amb codi UB-LE-502, convocat el 2 de maig de 2018 05-11-2018 Resolution, of 18th October 2018, by which appoints a new selection committee of the selective processes for the recruitment of lecturer (tenure-eligible lecturer), knowledge area Bacteriology, reference competition UB-LE-502, published on 2 May 2018
05-11-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 05-11-2018 Announcements by the selection committees
05-11-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-523 (1a i 2a fase) 05-11-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-523 (1st & 2nd phase)
05-11-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-506 (1a i 2a fase) 05-11-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-506 (1st & 2nd phase)
30-10-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 30-10-2018 Announcements by the selection committees
29-10-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-520 (1a i 2a fase) 29-10-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-520 (1st & 2nd phase)
26-10-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 26-10-2018 Announcements by the selection committees
26-10-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-524 (1a i 2a fase) 26-10-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-524 (1st & 2nd phase)
24-10-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 24-10-2018 Announcements by the selection committees
24-10-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-516 (1a i 2a fase) 24-10-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-516 (1st & 2nd phase)
18-10-2018 Resolució de 18 d'octubre de 2018 de correcció d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2018, per la qual es declara la llista d'admesos i exclosos 18-10-2018 Resolution of 18th October 2018, of correction of errors of the Resolution dated 8th October 2018, which declares the list of admitted and excluded
17-10-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 17-10-2018 Announcements by the selection committees
10-10-2018 Resolució de 20 de setembre de 2018 de correcció d'errades de la Resolució de data 2 de maig de 2018 10-10-2018 Resolution, of 20th September 2018, of correction of errors of the Resolution dated 2nd May 2018
08-10-2018 Resolució i llistat definitiu de persones admeses i excloses 08-10-2018 Resolution and definitive list of successful and unsuccessful applicants
25-07-2018 Resolució de 25 de juliol de 2018 de corecció d'errades de la Resolució de 23 de juliol de 2018 25-07-2018 Resolution of 25th July 2018, of correction of errors of the Resolution dated 23rd July 2018
23-07-2018 Resolució del llistat provisional de persones admeses i excloses 23-07-2018 Resolution and provisional list of successful and unsuccessful applicants
22-06-2018 Resolució de 14 de juny de 2018, per la qual s'amplia la composició de les comissions 22-06-2018 Announcement of Resolution of 14th June 2018 by which is increased the composition of the selection committee
24-05-2018 Convocatòria 24-05-2018 Competition
   
marcador (15-01-2018) Convocatòria de concursos públics per a la contractació de professorat lector
  15-01-2018 Convocatòria
   
marcador
(04-10-2017) Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professor lector tenure-track en el marc del Programa Serra Húnter (04-10-2017) Competition to fill tenured lecturer posts under the Serra Húnter Programme
07-11-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-308 (1a i 2a fase) 07-11-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-308 (1st & 2nd phase)
21-06-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 21-06-2018 Announcements by the selection committees
13-06-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 13-06-2018 Announcements by the selection committees
02-05-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 02-05-2018 Announcements by the selection committees
27-04-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 27-04-2018 Announcements by the selection committees
19-04-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 19-04-2018 Announcements by the selection committees
16-04-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 16-04-2018 Announcements by the selection committees
12-04-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 12-04-2018 Announcements by the selection committees
19-03-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 19-03-2018 Announcements by the selection committees
13-03-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 13-03-2018 Announcements by the selection committees
09-03-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 09-03-2018 Announcements by the selection committees
08-03-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 08-03-2018 Announcements by the selection committees
08-03-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-304 (1a i 2a fase) 08-03-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-304 (1st & 2nd phase)
26-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 26-02-2018 Announcements by the selection committees
16-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 16-02-2018 Announcements by the selection committees
13-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 13-02-2018 Announcements by the selection committees
12-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 12-02-2018 Announcements by the selection committees
09-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 09-02-2018 Announcements by the selection committees
07-02-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-303 (1a i 2a fase) 07-02-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-303 (1st & 2nd phase)
07-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 07-02-2018 Announcements by the selection committees
06-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 06-02-2018 Announcements by the selection committees
05-02-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 05-02-2018 Announcements by the selection committees
05-02-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-301 (1a i 2a fase) 01-02-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-301 (1st & 2nd phase)
01-02-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-305 (1a i 2a fase) 01-02-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-305 (1st & 2nd phase)
16-01-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-302 (1a i 2a fase) / UB-LE-307 (1a i 2a fase) / UB-LE-309 (1a i 2a fase) / UB-LE-306 (1a i 2a fase) 16-01-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-302 (1st & 2nd phase) / UB-LE-307 (1st & 2nd phase) /UB-LE-309 (1st & 2nd phase) / UB-LE-306 (1st & 2nd phase)
15-01-2018 Barem acordat de criteris específics: UB-LE-308 (1a i 2a fase) 15-01-2018 Specific evaluation criteria: UB-LE-308 (1st & 2nd phase)
10-01-2018 Comunicacions de les Comissions de Selecció 10-01-2018 Announcements by the selection committees
10-01-2018 Llista definitiva 10-01-2018 Definitive list of persons admitted to and excluded
23-11-2017 Llista provisional 23-11-2017 Provisional list of persons admitted to and excluded
04-10-2017 Convocatòria 04-10-2017 Competition
   
 
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació:  16.05.2019