imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
logo Universitat de Barcelona EspaiPDI imatge de diagramació
EspaiPDI UB imatge de maquetació
imatge de diagramació

Novetats

imatge de diagramació
Espaiador
Convocatòria de concurs per a la provisió de places de professor lector tenure-track en el marc del Programa Serra Húnter
(04-10-2017)
Espaiador

En data 3 d'octubre de 2017 ha estat publicada al DOGC la resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 20 de setembre, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter.

DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA

CALENDARI

  • Període de presentació de sol·licituds
    del dia 4 d'octubre de 2017 al dia 2 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (personal.academic.concursos@ub.edu).

Documentació a presentar en un concurs Serra Húnter

Documents a presentar en els registres públics de la Universitat o per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

  • Sol·licitud corresponent, degudament signada i registrada dins del termini establert a la resolució de la convocatòria. Amb la signatura de la sol·licitud la persona candidata declara que compleix els requisits generals i específics establerts a les bases de la resolució de la convocatòria.
  • Fotocòpia del DNI o del passaport
  • Títol de Doctor/a, o resguard d'haver sol·licitat el títol. En el cas que el títol no hagi estat expedit per una universitat espanyola o reconegut en el país, per a la firma del contracte serà necessari que hagi estat homologat amb el caràcter oficial a Espanya.
  • Acreditació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya o de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, corresponent a la categoria.

 

 

Documentació a presentar per correu electrònic en format pdf

(1) Les persones que van presentar la documentació a la Direcció del Pla Serra Húnter en la primera part del procés de selecció, poden optar per no aportar novament aquesta documentació i autoritzar la Universitat de Barcelona a utilitzar la documentació presentada a la Direcció del Pla Serra Húnter. Si s’opta per aquesta opció, cal indicar-ho en l’imprès d’inscripció.

És important que al “subject” del correu especifiqueu el codi del concurs.

Per qualsevol informació referent a les característiques de la plaça, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (personal.academic.concursos@ub.edu).

 

Espaiador

Enllaços relacionats

Espaiador
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació:  17.10.2017