Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
UB imatge de maquetació
Pla d'estabilització pressupostària
imatge de maquetació
Presentació
Objectius
Antecedents
Situació actual
Documents
Novetats
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Secretaria General
Universitat de Barcelona

Gerència
Universitat de Barcelona

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585
08007 Barcelona

comunicacio@ub.edu

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 
Novetats
(11-07-2008) La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fet públic l'Informe 8/2008, corresponent a la UB (exercicis 2004 i 2005)
 

Informació sobre els treballs i les accions que s'han dut a terme per establir un Pla d'estabilització pressupostària de la UB

Objectius

La situació economicofinancera de la UB, de la qual el rector ha anat informant a bastament en els Consells de Govern així com en diferents sessions de Claustre (vegeu els informes del rector al Claustre amb dates desembre de 2005, maig de 2006, desembre de 2006 i desembre de 2007), requereix, atesa la seva complexitat, l’adopció de mesures que permetin endegar el camí per tal d’assolir l’estabilitat pressupostària en els propers exercicis pressupostaris.

A l'efecte de facilitar a tota la comunitat universitària l’anàlisi de la situació, de les seves causes i explicacions, així com del debat sobre les mesures que s’hauran de prendre, aquesta pàgina es proposa estendre i transparentar al màxim tota la informació disponible sobre el finançament de les universitats i sobre la situació econemicofinancera de la Universitat de Barcelona.

> Antecedents

 
Document complet (versió imprimible)

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació: 11.07.2008
imatge de maquetació