Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
UB imatge de maquetació
Pla d'estabilització pressupostària
imatge de maquetació

Presentació

Documents
Novetats
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Secretaria General
Universitat de Barcelona

Gerència
Universitat de Barcelona

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585
08007 Barcelona

comunicacio@ub.edu

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Novetats

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fet públic l'Informe 8/2008, corresponent a la UB (exercicis 2004 i 2005)
(11-07-2008)
   

Nota del Consell Social
(02-06-2008)

   

S'aprova el pressupost de la UB per a 2008

El Consell de Govern, en la seva sessió amb data 15-05-2008 i el Consell Social, en sessió de 16-05-2008, han aprovat el pressupost de la UB per a 2008.

Documents

   

Es presenta el web del Pla d'estabilització pressupostària
(08-05-2008)

La situació economicofinancera de la UB, de la qual el rector ha anat informant a bastament en els consells de govern així com en diferents sessions de Claustre, requereix, atesa la seva complexitat, l’adopció de mesures que permetin endegar el camí per tal d’assolir l’estabilitat pressupostària en els propers exercicis pressupostaris.

A l'efecte de facilitar a tota la comunitat universitària l’anàlisi de la situació, de les seves causes i explicacions, així com del debat sobre les mesures que s’hauran de prendre, aquesta pàgina pretén difondre i transparentar al màxim tota la informació disponible sobre el finançament de les universitats i la situació economicofinancera de la Universitat de Barcelona.

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació: 11.07.2008
imatge de maquetació