Contacte i atenció al públic

 • Observatori de Bioètica i Dret de la 
  Universitat de Barcelona
 •  
 • Avgda. Diagonal, 684
 • Facultat de Dret
 • 934 034 546
 • Horari: 9:30 a 14:00 h
 •  
 • Secretaria: cbub@ub.edu

Presentació de projectes

 • Oficina de Gestió de la Recerca (OGR)
 •  
 • Pavelló Rosa, 1a planta
 • (Recinte de la Maternitat)
 • Trav. de les Corts 131-159
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 398
 • Fax: 934 035 400
 • g.recerca@ub.edu
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
 • Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
 • Baldiri i Reixac, 4-8
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 393

Presentació

La Comissió de Bioètica (CBUB) avalua projectes de recerca dels que són responsables membres (acadèmics i investigadors) de la Universitat de Barcelona i que gestionen l´Oficina de Gestió de la Recerca (OGR) i l´Oficina de Projectes Internacionals (OPIR) de la pròpia UB. El dictamen favorable del comitè d´ètica del centre on es vol dur a terme el projecte és un requisit legalment establert per a iniciar qualsevol recerca en éssers humans, amb mostres biològiques d´origen humà i amb dades personals. A més, la Comissió emet diferents Comunicats a propòsit de casos plantejats per la comunitat investigadora, o bé d´ofici.

Notícies

06/07/2017

El 2016 la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona (CBUB) va fer vint anys. La Comissió va ser creada el 1996 ―amb el Vicerector Màrius Rubiralta, com a President, i la professora María Casado, com a Secretària― a fi de donar resposta a la necessitat d’avaluar, des del punt de vista de la responsabilitat i el foment de la cultura ètica en la recerca, els projectes de recerca gestionats per l’OGR i per la Fundació Bosch i Gimpera i, des del seu inici, la Comissió ha estat formada per professors dels diferents àmbits de recerca de la UB.

Portada document
28/10/2016

El dijous 27 d’octubre es va presentar a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona la primera Declaració sobre integritat científica en recerca i innovació responsable elaborada en el context dels països llatins.

Subscriure a Comissió de Bioètica RSS

Dos campus d'Excel·lència Internacional