• Projectes de recerca i Tesis
 •  
 • Secretaria: cbub@ub.edu
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca(OPIR)
  Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 •  
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
  Baldiri i Reixac, 4-8
  08028 Barcelona
  Tel: 934 035 393

Presentació

La Comissió de Bioètica (CBUB) avalua projectes de recerca dels que són responsables membres (acadèmics i investigadors) de la Universitat de Barcelona i que gestionen l´Oficina de Gestió de la Recerca (OGR) i l´Oficina de Projectes Internacionals (OPIR) de la pròpia UB. El dictamen favorable del comitè d´ètica del centre on es vol dur a terme el projecte és un requisit legalment establert per a iniciar qualsevol recerca en éssers humans, amb mostres biològiques d´origen humà i amb dades personals. A més, la Comissió emet diferents Comunicats a propòsit de casos plantejats per la comunitat investigadora, o bé d´ofici.

Notícies

25/03/2021

La Dra. Itziar de Lecuona, professora agregada del Departament de Medicina i directora de l'Observatori de Bioètica i Dret, ha estat nomenada secretària de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona pel Vicerector de Recerca Jordi Garcia Fernàndez.

25/09/2020

La Dra. Gemma Marfany, Catedràtica del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística i membre de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la UB, ha estat nomenada secretària de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona (CBUB) pel Vicerector de Recerca Dr. Domènec Espriu, després del cessament a petició pròpia del Dr. Albert Royes, qui havia desenvolupat aquesta funció els darrers onze anys.

13/01/2020

La Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, amb el recolzament de l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD), organitza el XIV Seminari Internacional sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO: "Els problemes ètics de la investigació amb animals", que es celebra el dia 13 de febrer de 2020 al matí a l'Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Subscriure a Comissió de Bioètica RSS

Dos campus d'Excel·lència Internacional