Contacte i atenció al públic

 • Observatori de Bioètica i Dret de la 
  Universitat de Barcelona
 •  
 • Avgda. Diagonal, 684
 • Facultat de Dret
 • 934 034 546
 • Horari: 9:30 a 14:00 h
 •  
 • Secretaria: cbub@ub.edu

Presentació de projectes

 • Oficina de Gestió de la Recerca (OGR)
 •  
 • Pavelló Rosa, 1a planta
 • (Recinte de la Maternitat)
 • Trav. de les Corts 131-159
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 398
 • Fax: 934 035 400
 • g.recerca@ub.edu
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
 • Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
 • Baldiri i Reixac, 4-8
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 393

Composició

President

 • Domènec Espriu Climent, Vicerector de Recerca

Secretari

 • Albert Royes, Especialista assessor extern permanent
  cbub@ub.edu

Vocals

 • María Jesús Bertran, Facultat de Medicina
 • Laura Bosch, Facultat de Psicologia
 • María Casado, Facultat de Dret
 • Ignasi Labastida, CRAI
 • Fabiola Leyton, Facultat de Dret
 • Itziar de Lecuona, Facultat de Medicina
 • Gemma Marfany, Facultat de Biologia
 • Eduardo Mariño, Facultat de Farmàcia
 • Miquel Martínez, Facultat d'Educació
 • Isabel Martínez, Facultat d'Odontologia
 • Isabel Miralles, Facultat de Dret
 • Maria Pau Sandín, Facultat d'Educació

Assessors sèniors

 • Pilar Antón, Escola Universitària d'Infermeria
 • Margarida Boladeras, Facultat de Filosofia
 • Miquel Serra, Facultat de Psicologia
 • Antoni Vallès, Facultat de Medicina

Dos campus d'Excel·lència Internacional