Contacte i atenció al públic

 • Observatori de Bioètica i Dret de la 
  Universitat de Barcelona
 •  
 • Avgda. Diagonal, 684
 • Facultat de Dret
 • 934 034 546
 • Horari: 9:30 a 14:00 h
 •  
 • Secretaria: cbub@ub.edu

Presentació de projectes

 • Oficina de Gestió de la Recerca (OGR)
 •  
 • Pavelló Rosa, 1a planta
 • (Recinte de la Maternitat)
 • Trav. de les Corts 131-159
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 398
 • Fax: 934 035 400
 • g.recerca@ub.edu
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
 • Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
 • Baldiri i Reixac, 4-8
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 393

Comunicat de la CBUB sobre el suposat plagi d’una obra d’Edicions UB

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò recentment d’un fet tan greu com és el suposat cas de plagi comès per un rector d’una universitat espanyola. Aquest mateix fet ha estat motiu d’un primer Comunicat del Rectorat de la UB en què es qualifica aquests tipus de fets en l’àmbit universitari com “una de les conductes més deplorables que hi pugui haver, una autèntica xacra” i que significa una presa de posició ferma enfront de les males pràctiques.

No hi ha dubte que el plagi constitueix clarament una conducta del tot mancada d’ètica, com ho són també, en general,  les males pràctiques en recerca, en la publicació de manuscrits o en conflictes d’autoria. És per aquest motiu que la CBUB –que té entre altres funcions la de  “Promoure la integritat en recerca i les bones pràctiques científiques.” (punt 1.5. del Reglament vigent de la Comissió)– vol manifestar a la comunitat universitària el seu ple rebuig a qualsevol tipus de plagi.

En relació amb això, està prevista l’elaboració d’un nou Document sobre Integritat professional acadèmica que donarà continuïtat al que es va presentar el passat octubre sobre Integritat científica en recerca i innovació responsable i que es pot descarregar lliurement des del Web de la CBUB.

Barcelona, 22 de desembre de 2016.

Data: 
desembre, 2016

Dos campus d'Excel·lència Internacional