• Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona
 •  
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Campus Clínic, Planta 5ª, Ala Nord
  Carrer Casanova, 143
  08036 Barcelona
 • Tel: 93 403 19 48 / 93 403 45 46
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
  Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 •  
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
  Baldiri i Reixac, 4-8
  08028 Barcelona
  Tel: 93 403 53 93

Comunicats

Comunicat de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona (CBUB) sobre possibles problemes ètics en les publicacions científiques (2017)

La CBUB ha debatut els possibles problemes de tipus ètic que es poden plantejar a l'hora de publicar els resultats de la recerca, així com les recomanacions que al respecte han fet instàncies  com  el  International  Committee  of Medical  Journal  Editors (ICMJE)  i  el Committee on Publication Ethics (COPE).

Comunicat de la CBUB sobre el suposat plagi d’una obra d’Edicions UB

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò recentment d’un fet tan greu com és el suposat cas de plagi comès per un rector d’una universitat espanyola. Aquest mateix fet ha estat motiu d’un primer Comunicat del Rectorat de la UB en què es qualifica aquests tipus de fets en l’àmbit universitari com “una de les conductes més deplorables que hi pugui haver, una autèntica xacra” i que significa una presa de posició ferma enfront de les males pràctiques.

Comunicat sobre els fulls d’informació als voluntaris participants en projectes de recerca

Atès que són nombrosos els casos en què el full d’informació als voluntaris participants en projectes de recerca o tesis de doctorat es considera poc adequat, la CBUB acorda establir les pautes comunes mínimes que es detallen a continuació:

Comunicat sobre les Tesis Doctorals que es presenten a la UB

Els doctorands que vulguin realitzar i presentar la seva Tesi Doctoral en qualsevol dels Centres de la Universitat de Barcelona, en el supòsit que el seu projecte de Tesi inclogui algun o alguns dels procediments següents:
 1. Experimentació amb humans i/o ús de mostres biològiques d'origen humà,
 2. Entrevistes o qüestionaris a les persones que hi participin en el projecte de recerca
 3. Ús d'animals per a experimentació

Comunicat de la CBUB sobre la participació d’estudiants en projectes de recerca

En relació amb la participació d’estudiants de la Universitat de Barcelona en projectes de recerca dirigits per professors i investigadors d’aquesta universitat, la CBUB vol transmetre a la comunitat universitària les consideracions següents:

Dos campus d'Excel·lència Internacional