Contact and customer service

 • Bioethics and Law Observatory of the
  University of Barcelona
 •  
 • Avgda. Diagonal, 684
 • Facultat de Dret
 • (+34) 934 034 546
 • Schedule: 9:30 a 14:00 h
 •  
 • Secretariat: cbub@ub.edu

Proposals

 • Research Management Office (OGR)
 •  
 • Pavelló Rosa, 1a planta
 • (Recinte de la Maternitat)
 • Trav. de les Corts 131-159
 • 08028 Barcelona
 • Tel: (+34) 934 035 398
 • Fax: (+34) 934 035 400
 • g.recerca@ub.edu
 • International Research Projects Office (OPIR)
 • University of Barcelona
  Bosch i Gimpera Foundation
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
 • Baldiri i Reixac, 4-8
 • 08028 Barcelona
 • Tel: (+34) 934 035 393

Dos campus d'Excel·lència Internacional