Informes i Comptes Compartits

 

 • 26/08/2019

  La sol·licitud d'Informes mensuals, la creació dels Comptes Compartits i el seu manteniment, ja té un procediment definitiu.

   

  1. Hem preparat una sèrie d’informes per les unitats que necessitin una informació més detallada de les seves impressions.

  Per tal de sol·licitar aquests informes mensuals en format Excel, s’ha d’emplenar el formulari annex, enviar-ho a la unitat de Compres al correu compres@ub.edu.
  La unitat de Compres, confeccionarà l’informe i el programarà per enviar-ho mensualment.
  Aquests informes no s’enviaran a correus personals, es programaran exclusivament als correus corporatius de les Unitats, Departaments, etc..

   

  1. Les unitats que es trobin amb la necessitat d’una facturació discriminada per subunitats, projectes o grups de recerca, comptes auxiliars, càrrecs o d’altres situacions.

  Han de sol·licitar a la Unitat de Compres la seva creació mitjançant un correu a compres@ub.edu, tot adjuntant el formulari annex amb tots els camps emplenats.
  La unitat de Compres crearà el Compte Compartit i assignarà el rol d’administrador al PAS Sol·licitant.
  A partir d’aquest moment el Gestor gaudirà de ple accés i control en aquest Compte Compartit.

  https://impressio.ub.edu:9192/admin
  El Gestor/Administrador no ha de modificar cap camp, únicament haurà d’afegir els usuaris amb dret d’imputar impressions en aquest Compte.
  Cada nou Compte generarà una factura mensual.

  Els usuaris afegits, visualitzaran i escolliran el compte desitjat en cada impressió.

 • DOCUMENTS

  Formulari Informes Excel
  Formulari Comptes Excel
  Manual gestió Usuaris Comptes PDF

 

 

Més informació

 • Universitat de Barcelona
  Àrea de Finances
  Compres
  logo Compres UB
 • Balmes, 18, 2n 2a
 • 08007 Barcelona
  934 039245
  Fax 934 021 096 compres@ub.edu
 • Universitat de Barcelona - Compres UB
 • Telèfon: 934039245
 • Contacte