Notícies

 

 • 26/07/2019

  Aquest mes de juliol, SEMIC començarà a facturar el servei d'impressió corresponent a les màquines d’impressió retinguda.
  En aquesta segona fase, rebreu dues factures amb data de juliol corresponents als equips d'impressió retinguda: models T2 (HP Pagewide E58650dn), T3 (HP Pagewide E77650dn) i T4 (HHP E82540dn).
  1a Factura corresponent al pilot (01/01/2019 al 31/03/2019). Contindrà les impressions/còpies realitzades per CEGE. En un annex Pdf  inclourà el detall del consum per usuari, amb un preu de cost per còpia inferior al preu de servei fixat en el contracte.
  2a Factura corresponent al servei des de l'01/04/2019 fins 30/06/2019.  Contindrà les impressions/còpies realitzades per CEGE. En un annex Pdf inclourà el detall del consum per usuari, al preu de servei fixat en el contracte.
  Amb posterioritat rebreu les factures corresponents a les dues modalitats d’impressió de forma mensual.

 • 28/06/2019

  Aquest mes, SEMIC començarà a facturar el servei d'impressió. Tal com hem fet en el desplegament, la facturació també s'implantarà en diferents fases.
  En aquesta primera fase, rebreu dues factures amb data de juny corresponents als equips d'impressió directe: models T1A (HP LaserJet E50045dw) i T1B (HP Pagewide P57750dw).
  1a Factura corresponent al pilot (01/02/2019 al 31/03/2019). Contindrà les impressions/còpies realitzades, detallades per equip d'impressió directe associat al vostre CEGE, amb un preu de cost per còpia inferior al preu de servei fixat en el contracte.
  2a Factura corresponent al servei des de l'01/04/2019 fins 31/05/2019.  Contindrà les impressions/còpies realitzades, detallades per equip d'impressió directe associat al vostre CEGE, al preu de servei fixat en el contracte.
  Amb posterioritat rebreu una factura mensual de les impressions/còpies realitzades en el mes anterior, detallades per equip d'impressió directe associat al vostre CEGE, al preu de servei fixat en el contracte.
  En una segona fase, es farà la facturació de les impressions/copies realitzades als equips d'impressió retinguda: models T2, T3 i T4 . Pròximament us informarem.

 • 16/04/2019 El projecte continua amb el desplegament del nou servei d’impressió, ja portem més del 30% de la UB.
 • 26/01/2019 S’està realitzant un pre-pilot tècnic a l’Àrea TIC. La previsió és que, un cop implantat a la resta del Pavelló Rosa la primera quinzena de febrer, es realitzi un desplegament pilot a Farmàcia la segona quinzena i a continuació  s’engegui el  desplegament a la resta de centres de la UB. Es preveu que estarà totalment implantat a finals d’abril.
 • 15/01/2019 Us informem que el projecte d’estalvi i racionalització dels serveis i sistemes d’impressió continua avançant tot i que amb un cert retard a causa de motius tècnics.
 • 21/06/2018El projecte camina a poc a poc, però amb pas ferm.
  Comença un Pilot Tècnic a l'Àrea TIC'S, quatre màquines dels diferents models, per tal de testejar totes les possibles variants de Hardware i de Software que conviuen a la UB.
 • 15/09/2018 Les dificultats tècniques i l'abast del projecte, estan produint uns retards, que tenim previst recuperar durant el desplegament.
 • 21/06/2018 El projecte està adequant les infraestructures i desenvolupant un Pilot en els edificis del Pavelló Rosa i l'Administració de Farmàcia, està previst començar el desplegament les primeres setmanes de setembre. En paral·lel s'estan realitzant les darreres auditories a les diferents instal·lacions de la UB.
 • 18/06/2018 Pel fet que en realitzar les auditories ens estem trobant que alguns usuaris desconeixen el projecte o no pensaven que es duria a terme. Creiem necessari recordar que el projecte va començar el 2015 amb la definició d'una Política UB d'impressió, un nou model d'impressió i una instrucció de Gerència per tal de desenvolupar el projecte amb el mínim impacte i implementar el nou model i política d'impressió.
 • 15/06/2018 S'estan desplegant les infraestructures tècniques necessàries per la bona implantació del projecte. En paral·lel estan realitza'n les auditories finals als centres participants en la fase pilot (Pavelló Rosa i Administració de Farmàcia).
 • 25/04/2018 La Universitat de Barcelona va signar el passat 23/04/2018, amb l'empresa SEMIC, el contracte d'impressió en la modalitat de cost per còpia.
 • 19/04/2018 El passat dia 17 d'abril va concloure el termini per a la presentació d’impugnacions a les exclusions i a l'adjudicació de la licitació d'impressió i reprografia sense rebre'n cap.
  Per aquest motiu  actualment, el CSUC està tramitant la signatura del contracte d' impressió  amb el proveïdor (SEMIC) que esperem signar entre divendres dia 20 d'abril  i dilluns dia de Sant Jordi.
 • 15/03/2018 Acta Mesa extraordinària, consideració de la Resolució del TCCSP sobre el recurs interposat per Ricoh España SLU i valoració del informe justificatiu de l'oferta presentada per SEMIC (PDF) .
 • 04/03/2018 El TCCSP ha resolt la desestimació del recurs presentat per RICOH. La mesa de contractació reprèn la seva feina de valoracio del sobre C.
 • 22/06/2017 Obertura dels sobres C, KONICA/MINOLTA, GMA OFFICE, SEMIC i RICOH.
 • 17/05/2017 Obertura dels sobres B, KONICA/MINOLTA, GMA OFFICE, SEMIC i RICOH.
 • 10/05/2017 Obertura dels sobres A, s'han presentat 4 licitadors, KONICA/MINOLTA, GMA OFFICE, SEMIC i RICOH.
 • 29/03/2017 Publicació dels anuncis de la licitació d'impressió al DOUE i al BOE i que va sortir publicada al Perfil del Contractant del CSUC, amb termini de presentació d'ofertes el proper 8 de maig de 2017.
 • 28/10/2016 Presentació del resultats i proposta final realitzada per l'equip del projecte UB.
 • 17/03/2016 Presentació dels resultats de la consultora PPM i la seva proposta.
 • 22/07/2015 Instrucció del Gerent de la UB, de data 22 de juliol de 2015, sobre equips i impressores multifunció.
 • 01/07/2015 Definició del Model de serveis i sistemes d'impressió a la UB.
 • 01/07/2015 Definició de la Política d'impressió a la UB.

Més notícies

 

 

Més informació

 • Universitat de Barcelona
  Àrea de Finances
  Compres
  logo Compres UB
 • Balmes, 18, 2n 2a
 • 08007 Barcelona
  934 039245
  Fax 934 021 096 compres@ub.edu
 • Universitat de Barcelona - Compres UB
 • Telèfon: 934039245
 • Contacte