ACORDS MARC

 

 

La Universitat de Barcelona conjuntament amb el CSUC ha realitzat una sèrie d'Acords Marc relacionats amb temes informàtics i audiovisuals per tal d'homologar proveïdors, facilitar les compres i no estar subjectes a les limitacions de la contractació menor i l'article 118.3 de la Lley 9/2017.

Tanmateix, s'ha dictat una Instrucció conjunta del Vicerector de Transformació Digital i del Gerent de la Universitat de Barcelona, de data 28 de febrer de 2020, de dotació d'equipament informàtic i telefonia. Aquesta instrucció pretén simplificar l'adquisició d'equipament informàtic, actualitza la normativa existent i introdueix una nova normativa respecte als aparells de telefonia.

 

Acord Marc d'homologació de proveïdors d'equips amb sistema operatiu IOS o MacOS, portàtils ultralleugers, tàctils, convertibles, tauletes, portàtils gaming, mini PC, NAS sobretaula, discs durs externs i serveis associats, per ales entitats que participen a l'Acord Marc. Expedient 19/05 (CSUC)

 •  

   

  Comandes  ≤ 3.000 € (IVA exclòs)

   

   

  Comanda menor UB-SAP (BAM) a qualsevol dels proveïdors homologats a cada LOT.

   

  Comandes

   > 3.000 € i < 15.000 €

  (IVA exclòs)

   

   

  Mitjançant un correu electrònic es sol·licitarà oferta a un mínim de tres licitadors homologats en el LOT corresponent  (Formulari-Invitació) que hauran de respondre en un termini de 48h. Triar l’oferta amb millor qualitat-preu.Comanda menor UB-SAP (BAM).

   

   

  Comandes ≥ 15.000 € (IVA exclòs)

   

   

  Cal contactar amb l'Oficina de Contractació Administrativa

   

   

 

Acord Marc per a l'homologació de proveïdors per al subministrament d'equips de lloc de treball. Expedient 19/19 (CSUC)

 •  

   

  Comandes  ≤ 3.000 € (IVA exclòs)

   

   

  Comanda menor UB-SAP (BAM) a qualsevol dels proveïdors homologats a cada LOT.

   

  Comandes

   > 3.000 € i < 15.000 €

  (IVA exclòs)

   

   

  Mitjançant un correu electrònic es sol·licitarà oferta a un mínim de tres licitadors homologats en el LOT corresponent (Formulari-Invitació) que hauran de respondre en un termini de 48h. Triar l’oferta amb millor qualitat-preu.Comanda menor UB-SAP (BAM).

   

   

  Comandes ≥ 15.000 € (IVA exclòs)

   

   

  Cal contactar amb l'Oficina de Contractació Administrativa

   

 

Acord Marc per a l'homologació de proveïdors per al subministrament d'audiovisuals. Expedient 19/46 (CSUC)

 •  

   

  Comandes  ≤ 3.000 € (IVA exclòs)

   

   

  Comanda menor UB-SAP (BAM) a qualsevol dels proveïdors homologats a cada LOT.

   

  Comandes

   > 3.000 € i < 15.000 €

  (IVA exclòs)

   

   

  Mitjançant un correu electrònic es sol·licitarà oferta a un mínim de tres licitadors homologats en el LOT corresponent (Formulari-Invitació) que hauran de respondre en un termini de 48h. Triar l’oferta amb millor qualitat-preu.Comanda menor UB-SAP (BAM).

   

   

  Comandes ≥ 15.000 € (IVA exclòs)

   

   

  Cal contactar amb l'Oficina de Contractació Administrativa

   

 

Altres Acords Marc del CSUC

- Llicències de programari

- Llicències de Sales Force

- Serveis IaaS

- Desenvolupament

- Gestió d'esdeveniments (Symposium)

 

 

Llicències de programari:

 

Acord marc d'homologació de proveïdors per al subministrament de llicències del programari Oracle, i serveis bàsics associats per a les entitats que integren el grup de compra (Exp CSUC 20/17).

 

Data inici: 15/03/2021.

 

Durada del contracte: 2 anys.

 

Lot 1: Contracte Campus per a l'ús il·limitat de productes ORACLE.

Lot 2: Contracte Marc pel subministrament de Serveis Cloud Iaas+Paas.

Lot 3: Contracte Marc pel subministrament dels productes i serveis d'ORACLE: 1. Oracle tecnologia, 2. Oracle sistemes, 3. Oracle Linux i 4. Oracle Java.

 

Proveïdors homologats:

 

Lot 1:

UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad, S.A.

 

Lot 2:

ABAST SYSTEMS SOLUTIONS, S.L.

AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLOGICA, S.L.

LOGICALIS SPAIN, S.L.U.

Lot 3:

AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLOGICA, S.L.

UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad, S.A.

INETUM ESPAÑA, S.A.

______________________________________________________________________________________________

 

Acord marc d'homologació de proveïdors per al subministrament de llicències del programari Microsoft, i serveis bàsics associats per a les entitats que integren el grup de compra (Exp CSUC 20/18).

 

Data inici: 25/03/2021.

 

Durada del contracte: 2 anys.

 

Lot 1: Inscripció de Solucions Educacionals (EES) de Microsoft en el Millor CASA (Campus Agreement).

Lot 2: Subministrament de productes i serveis Microsoft: inscripció MPSA Acadèmic per a Entitats Educacionals que no puguin utilitzar el campus EES del Lot 1.

Lot 3: Subministrament de productes i serveis Microsoft: inscripció MPSA per a Entitats no Educacionals que no puguin utilitzar el campus EES del Lot 1 ni el MPSA Acadèmic del Lot 2.

Lot 4: Subministrament del contracte Premier de Microsoft directe de fabricant acordat amb l'entitat.

 

Proveïdors homologats:

 

Lot 1:

ACADEMIC SOFTWARE, B.V.

SEIDOR, S.A.

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.

Lot 2:

ACADEMIC SOFTWARE, B.V.

SEIDOR, S.A.

SPECIALST COMPUTER CENTRES, S.L.

Lot 3:

ACADEMIC SOFTWARE, B.V.

INETUM ESPAÑA, S.A.

SEIDOR, S.A.

Lot 4:

ACADEMIC SOFTWARE, B.V.

SEIDOR, S.A.

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

Acord marc d'homologació de proveïdors de programari i serveis associats per a les entitats que formen el grup de compra (Exp CSUC 19/04).

 

Estructurat en 11 lots. El lot 3 Sales Force i el lot 5 MatLab van quedar deserts. Pel Sales Force es va fer una nova licitació d'AM (Exp CSUX 18/31). Pel Matlab es fa fer una contractació conjunta fora d'AM.

L'homologació és de 36 mesos amb una possible pròrroga de 12 mesos més. Les dates d'inici són diferents a cada lot. En vermell, els productes que habitualment es compren a la UB. Des de l'Àrea TIC s'ofereix assessorament en la compra. Alguns ja els comprem centralitzadament.

 

Lot 1

Atlas.ti

Software Científico, S.L.

Lot 2

Nvivo

Software Científico, S.L.

Lot 4

SPSS

International Business Machines, S.A.

Lot 6

Liferay

GMV Soluciones Globales Internet, S.A.U.

 

 

ICA Infomática y Comunicaciones Avanzadas, S.L.

 

 

Informática El Corte Inglés

 

 

Ricoh Spain Services, S.L.U.

Lot 7

Alfresco Enterprise

Informática El Corte Inglés, S.A.

 

 

Ricoh Spain Services, S.L.U.

 

 

T-Systems ITC Iberia S.A.U.

Lot 8

MicroStrategy

Informática El Corte Inglés, S.A.

 

 

Logicalis Spain, S.L.U.

 

 

Tecnología y Sistemas de Dirección, S.L.

 

 

Vector Software, S.L.

Lot 9

Mathematica

Wolfram Research

Lot 10

LabVIEW

I.R.S. S.R.L.

Lot 11

Red Hat

Algoritmos Procesos y Diseños, S.A.

 

 

Dominion Digital, S.L.

 

 

Essi Projects, S.A.

 

 

Informática El Corte Inglés, S.A.

 

 

Logicalis Spain, S.L.U.

 

 

Llicències de Sales Force:

Acord marc per a l'homologació de proveïdors dels programaris "Salesforce" i "Matlab", i serveis associats, per a les entitats que formen el grup de compra (Exp CSUC 18/31)

 

És un únic lot.

Data inici 09/01/2019. Vigència 36 mesos 09/01/2021. Prorrogable 12 mesos més.

Si es compra a la UB.

 

Serveis IaaS:

Acord Marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació de serveis d'IaaS (Infrastructure as a Service) i serveis addicionals (Exp CSUC 17/33)

 

No hi ha lots.

Data inici: 23/11/2018. Vigència 24 mesos 22/11/2020. Prorrogable fins a 24 mesos més

 

Les solucions d'IaaS homologades han estat:

- AWS (Amazon Web Services): amb els proveïdors Equinix, Everis, GFI i Telefónica;

- Google Cloud Platform:amb els proveïdors Equinix; Microsoft Azure, dels proveïdors GFI i Telefónica;

- Open Telekom Cloud: amb els proveïdors T-Systems, i

- Oracle Cloud: amb els proveïdors Avanttic i T-Systems.

 

A la UB si es contracten serveis IaaS, des de l'Àrea TIC s'ofereix assessorament en la compra.

 

Desenvolupament:

Acord Marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació de serveis de desenvolupament, manteniment, evolució de programari i suport a la posada en producció de les aplicacions resultants, per a les entitats inicials participants. (Exp CSUC 18/11)

 

S'estructura en 6 lots. Fins a 5 proveïdors per LOT i amb una durada de 36 mesos prorrogable

 

• Lot 1: Perfils amb capacitats per prestar serveis de desenvolupaments a mida que inclouen les tecnologies Java, PHP, JavaScrip i .NET
• Lot 2: Perfils amb capacitats per prestar serveis de desenvolupaments d’aplicacions per a dispositius mòbils que inclouen les tecnologies ANDROID i iOS
• Lot 3: Perfils amb capacitats per prestar serveis propis a la Plataforma ORACLE
• Lot 4: Perfils amb capacitats per prestar serveis de desenvolupament de gestors de continguts que incloent les tecnologies Liferay, WordPress, Drupal i OpenCMS
• Lot 5: Perfils amb capacitats per prestar serveis de consultoria i desenvolupament de solucions d’intel·ligència de negoci que inclouen les tecnologies PowerBI, QlikView, PENTAHO i Tableau
• Lot 6: Perfils amb capacitats per prestar serveis de direcció interina de projectes i consultoria per a acompanyar en processos de canvi tecnològic i definició de governança tecnològica.

 

Proveïdors homologats en cada lot amb inici diferent per lot

 

- Lot 1. Inici 15/01/2019. Proveïdors homologats: MEMORANDUM MULTIMEDIA, S.L., IBERMÁTICA S.A., OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, S.L., BAHÍA SOFTWARE, S.L.U., NEXTRET, S.L.

 

- Lot 2. Inici 27/06/2019. Proveïdors homologats: DOONAMIS, S.L., IBERMÁTICA S.A., MEMORANDUM MULTIMEDIA, S.L., Izertis S.L.

 

- Lot 3. Inici 16/01/2019 . Proveïdors: IBERMÁTICA, S.A., GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A, ABAST SYSTEMS &amp; SOLUTIONS, S.L., AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLOGICA S.L.

 

- Lot 4:Inici 16/01/2019 . Proveïdors: MEMORANDUM MULTIMEDIA, S.L., IBERMÁTICA, S.A., OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, S.L., NEXTRET, S.L., IZERTIS, S.L.

 

- Lot 5. Inici 16/01/2019 . Proveïdors: GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A., BAHÍA SOFTWARE, IZERTIS, S.L., COMPUTER SCIENCES BRAND, S.L

 

- Lot 6.  Inici 16/01/2019 . Proveïdors: NEXTRET, S.A., ALTRAN INNOVACION, S.L., OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES S.L., IBERMÁTICA, S.A., ALTEN SOLUCIONS, PRODUCTES, AUDITORIA I INGENIERIA, S.AU.

 

A la UB si es contracten serveis IaaS, des de l'Àrea TIC s'ofereix assessorament en la compra.

 

Gestió d'esdeveniments (Symposium)

Acord Marc per a l'homologació d'un proveïdor que ofereixi una plataforma de gestió d'esdeveniments en la modalidad "Software as a Service" (SaaS), i serveis associats. (Exp CSUC 19/06)

 

No hi ha lots

Data inici: 30/07/2019. Vigència 24 mesos fins 29/07/2021.

Úníc adjudicatari: SYMPOSIUM BY EMAGISTER S.L.

A la UB ho gestiona el Xavier TUR de "Desenvolupament WEB".

 

Podeu adreçar les vostres consultes i comentaris a l'Àrea TIC

Altres proveïdors informàtics FORA D'ACORDS MARC

Consulteu condicions i/o procediments especials de compra en els casos que s'indica.

Les compres d'ordinadors, portàtils i tauletes estan subjectes a una regulació especifica, segons Instrucció conjunta del Vicerector de Transformació Digital i del Gerent de la Universitat de Barcelona, de data 28 de febrer de 2020, de dotació d'equipament informàtic i telefonia.

 

L'Àrea de Tecnologies ofereix assesorament en la compra d'equips i sobre els requeriments mínims que ha de complir un equip de sobretaula, l'accés a equips de renting, etc.

 

CÀNON DIGITAL. Recordeu que aquests proveïdors i d'altres més, són susceptibles de proveir-nos d'equipament subjecte al nou Cànon Digital i del qual la UB està exempta. Aquí trobareu tota la informació.

 

Proveïdor
Codi SAP
Especialitat
Web
Condicions
Procediment compra
Alvin Networks S.L
102015
Informàtica
   
Audiovisuals Data S.L. 101156
Audiovisuals
   
Bcn Media Forum S.L. (Imaginart) 101817
Audiovisuals
   
El Corte Inglés, S.A.
103004
Audio/Inform
FNAC España, S.A.
505362
Audio/Inform
FOTO CASANOVA SL
101725
Foto/Audiovi
GTT Gabinete Técnico Telecomunicaciones 101547
Audiovisuals
   
Life Informatica S.L

100891

Informàtica
   
Media Markt Hospitalet
505569
Audio/Inform
Metro Eléctronica S.L. 102359
Audiovisuals
   
Office Depot (Tecnologia)
100881
Audio/Inform
Pista Cero S.L
101896
Informàtica
Redes, Sistemas y Dominios S.L.
106868

Informàtica

ATOS 110231
Informàtica
 
INFOREIN 102247
Informâtica
 

 

*Els enllaços a les webs dels proveïdors (W) s'ofereixen a efectes de consulta exclusivament. Totes les comandes s'han de realitzar mitjançant l'aplicatiu SAP.

Els procediments especials de compra inclouen, en alguns casos, accés restringit a webs amb preus especials UB

 

Podeu adreçar les vostres consultes i comentaris a compres@ub.edu o al telèfon 37074

 

 

 • Universitat de Barcelona - Compres UB
 • Telèfon: 934 037 074
 • Contacte