Paper

(Paper d'escriptura i impressió DIN A4 i DIN A3)

 

Preguntes amb resposta

 

 

 • A qui comprar?
 •  

 • Per quŔ un sol prove´dor?
 •  

 • Quines eines tinc per fer les comandes de paper blanc i reciclat?
 •  

 • Com comprar?
 •  

 • ╔s obligatori comprar al prove´dor homologat?
 •  

 • Condicions generals del servei: terminis de lliurament, devolucions, etc.
 •  

 • Puc gaudir d'aquest preus a tÝtol particular?
 •  

   

   

  A qui comprar

   

  En compliment del Projecte de Compra Verda de la Universitat de Barcelona, i, com a resultat de l'últim concurs per al subministrament de paper reciclat i blanc, l'empresa guanyadora, LYRECO ESPAÑA, S.A. serà a partir del 17 de desembre de 2019 i per un període mínim de 2 anys, el nou proveïdor exclusiu de paper per a escriptura i impressió. (Exp 2019/135)

   

  Per què un sol proveïdor?

   

  Des d'una perspectiva general, el paper per a escriptura i impressió és un d'aquells materials necessari pel normal funcionament de totes les unitats i de quasi totes les activitats. Per això, tot assegurant un subministrament i un servei adequat, el preu dels productes ha de tenir una rellevància especial.

   

  D'acord amb aquests motius i, seguint els criteris d'economia d'escala, s'ha cregut convenient concentrar totes les compres de paper en un sol proveïdor. El proveïdor seleccionat, Lyreco España, S.A. és una de les empreses més importants a nivell mundial en la distribució de material d'oficina i, des de fa anys un dels proveïdors habituals amb més presència a la Universitat de Barcelona.

   

  Quines eines tinc per fer les comandes de paper blanc i reciclat?

   

  L'eina disponible a la UB per comprar aquest tipus de productes és el SAP, creant una comanda amb acord d'homologació. Les persones que necessitin adquirir aquest tipus de productes i no tinguin accés al SAP, hauran de contactar amb els responsables de les seves Administracions per tal que articulin les solucions pertinents.

   

  Com comprar

   

  La compra mínima ha de ser de 10 caixes, encara com a petició especial poden admetre comprs de 5 caixes. Es poden sumar tots dos tipus de paper, reciclat i blanc per arribar a aquesta quantitat.

   

  Totes les comandes s'han de fer mitjançant el SAP, fent servir la comanda per comprar materials homologats"Generació de Comanda Derivada d'homologació".

   

  Des del menú inicial del SAP el camí a seguir és:

   

  Si feu AD:

  Gestió de Compres i Materials -- Gestió de Compres -- Comandes -- Creació Comanda Menor i Doc. Pressupostari (en un pas) -- Crear comanda amb acord d'homologació i AD (omplint la casella Grup de compres)

   

  Si no feu AD:

  Gestió de Compres i Materials -- Gestió de Compres -- Comandes -- Generació de Comanda Derivada d'homologació (omplint la casella Grup de compres)

   

  Triar el material:

   

  S'han carregat al SAP els 3 tipus diferents de paper tant en mida A4 com A3. La manera més senzilla seria la següent:

   

  1. Buscar amb el "Match Code" del SAP, posant *PAPER*A4* o *PAPER*A3* a la casella "Text Ampliat" tenint seleccionada la pestanya "Ayuda de búsqueda materiales con acord d'homologació".

   

  2. En el resultat obtingut, triar el paper que volem comprar.

  La resta del procediment continua igual (marcar els materials, seleccionar la font d'aprovisionament, crear comanda,...)

   

  És obligatori comprar al proveïdor homologat?

   

  Sí. Altrament no tindria cap sentit haver convocat un concurs públic. Per resolució del Rector de la Universitat de Barcelona de data 25 d'octubre de 2005, es va declarar l'obligatorietat de totes i cadascunes de les unitats de la UB d'efectuar els successius subministraments de paper per a escriptura i impressió a l'empresa que resulti homologada en el corresponent concurs públic.

   

  Per la seva banda, les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen que "la homologació de proveïdors és vinculant per a totes les unitats de la UB, les quals hauran d'adreçar obligatòriament les seves comandes al proveïdor que hagi resultat homologat".

   

  A banda de les excepcions puntuals normals per casos d’urgència, que no poden derivar en una pràctica regular, es considera la possibilitat de realitzar compres a les botigues establertes en els diferents centres per concessió administrativa de la UB sempre que es justifiqui la millor oferta de la botiga respecte el proveïdor homologat.

   

  Condicions generals del servei: terminis de lliurament, devolucions, etc.

   

  D'acord amb els plecs del concurs, els lliuraments s'han de realitzar en un termini de 48h. Per motius lògístics, la comanda mínima a realitzar a l'empresa Lyreco España, S.A., serà de 10 caixes de paper, podent sumar diferents tipus de paper (reciclat i blanc) per arribar a aquesta quantitat. En el cas de fer comandes inferiors, l'empresa podrà cobrar un sobrecost en concepte de despeses de lliurament.

   

  Paper

  Mida

  Refèrencia Lyreco

  Preu s/iva/caixa

  Reciclat - Stenbeiss Classic White 80gr.

  A4

  3917601

  11,00 €

  Reciclat - Stenbeiss Classic White 80gr.

  A3

  3917612

  22,00 €

   

   

   

   

  Blanc - Discovery 75gr. BCO

  A4

  3064751

  12,40 €

  Blanc - Discovery 75gr. BCO

  A3

  3358415

  24,80 €

   

  Comanda mínima: 10 caixes en total (sumant els diferentes tipus de paper). Per la compra de 25 i 48 caixes hi ha un descompte de l'1% i 2%, respectivament.
  IVA: Afegir l'iva corresponent

   

  Puc gaudir d'aquest preus a títol particular?

   

  Sí. El concurs contempla aquesta possibilitat. Consulteu la fitxa del prove´dor per a assabentar-vos del procediment a seguir.

   

   

  PROVEÍDOR HOMOLOGAT

   

  LYRECO ESPAÑA, S.A.

   

  Nom oficial: LYRECO ESPAÑA, S.L. - NIF A79206223

   

  Homologat en: Paper per a impressió i escriptura

   

  Dades de contacte

   

  Comercial: Francesc Juan - Tel. mòbil 619 754 327 - francesc.juan@lyreco.com

   

  Procediment per a realitzar compres a títol particular: Contactar amb Francesc Juan (mòbil 619 754 327 - francesc.juan@lyreco.com) per acordar el lliurament i la forma de pagament.

   

  Altres característiques de la seva oferta: Lliurament en 24h. de les comandes trameses abans de les 17h. Resolució d'incidències en 48h.

   

   

  Eco-Consells (OSSMA - Oficina de seguretat, salut i medi ambient)

   

  - Saps com és el paper que fem servir a la UB? http://www.ub.edu/plasostenibilitat/2018/03/paper-que-fem-servir-a-la-ub/

   

  - En general: Projecte de Compra verda a la Universitat de Barcelona

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte