Alertes de viatge

La seguretat dels viatgers és un dels principis que inspiren la política de viatges de la UB i proveir-los d’informació pertinent, actual i directa hi és un element bàsic.

Existeixen eines que permeten avisar de les emergències als viatgers corporatius, allà on es troben,  i trametre’ls informació i instruccions en cas de desastre natural, conflicte armat, vaga de transport, etc., normalment mitjançant el telèfon mòbil  (veu, SMS  i/o dades); aquestes eines, quan automatitzen i faciliten la localització dels viatgers i la individualització dels missatges, tenen habitualment un cost que la UB podria assumir en un futur.

Mentrestant,  es troba a disposició dels viatgers de la UB una aplicació mòbil gratuïta, facilitada per Diners, la targeta amb la qual paguem els viatges, que tot i no ser automàtica ni permetre la personalització dels missatges, pot ser molt útil en casos d’emergència i també com a eina d’informació

Alerta viatgers UB - App Diners On the Way (DOW)

 

Es tracta d’una aplicació propietat de Diners Club International per a mòbils Android i iPhone que permet, de manera gratuïta, a les empreses usuàries de la targeta Diners publicar informació adreçada als respectius viatgers corporatius.

 

Un cop descarregada l’aplicació al mòbil, cal registrar-s’hi amb l’adreça e-mail corporativa "xxxxx@ub.edu"

 

Tots els continguts són responsabilitat de Diners, excepte els apartats:

 

- Alertes

- Notícies d’empresa i

- Política de viatges

 

els quals es nodreixen d’informació editada per la unitat de Compres de la UB, com a responsable de la gestió de viatges.

 

INFORMACIÓ EDITADA PER LA UB

 

Alertas
Es publiquen les alertes que ens són comunicades per l’agència de viatges*
La inclusió d’una nova alerta genera normalment una senyal al mòbil

 

Notícias de Empresa
Informacions vàries com ara finestres d’ofertes de vols, notícies d’interès, etc.

 

Política de Viajes (UB)
Informació ordenada per transports, hotels, dietes, taxis, cotxes de lloguer i altres.

 

Telèfonos de interès
De l’agencia de viatges (habitual i d´urgències) i de la unitat de Compres UB

 

INFORMACIONS DE DINERS*

 

Seguros Diners Club
informació de l’assegurança de viatges de la UB: telèfon d’atenció, número de pòlissa, cobertures, procediments...


Información  sanitaria
Farmàcies i hospitals d’arreu del món


Enfermedades y vacunes
Per continents i països

 

Consejos de Seguridad
(No semblen molt actualitzats)

 

La resta d’apartats són també editats per Diners

 

 

 

Diners On the Way

 

 

DOW

 

En la utilització d’aquesta app heu de tenir present, d’una banda, el cost associat al consum de dades, especialment si us trobeu a l’estranger i  especialment  – i en sentit contrari- la possibilitat de no tenir accés a dades  en determinats llocs i circumstàncies. Per aquest motiu us recomanem que us anoteu els telèfons i dades  de contacte (agència, assegurança, Compres UB)  que trobareu a l’aplicació o  la a la web de viatges de la UB de la qual us recomanem també que visiteu  l’apartat  Convé saber

 

Complementàriament, hi ha  també la possibilitat d’inscriure’s al Registre de viatgers del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación  i/o consultar l’apartat Últimes actualitzacions de les recomanacions de viatge  d’aquest Ministeri.

 

*La UB no es fa  responsable de les possibles omissions i errades de l’apartat d’alertes ni del contingut de les seccions editades  per Diners

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte